เซียมซีโป๊ยเซียน เซียมซีใบที่ 7

เซียมซีโป๊ยเซียน

เซียมซีโป๊ยเซียน เซียมซีใบที่ 7

เซียมซีใบที่ 7

ใบที่เจ็ดนั้นชื่อฮั่นเซียงจือ
ต้องถูกยื้อแย่งลาภด้วยญาติผลาญ
คือฮั่นหยูผู้อาอุราพาล
มาคิดการหักหลังและโกงเอา
ใครเสี่ยงได้เซียมซีนี้จงฟัง
พึงระวังกายาอย่าโง่เขลา
พวกญาติมิตรจักคิดหักหลังเรา
หรือใฝ่เฝ้าหวังวางอุบายกล
จะถามถึงคนรักที่ปักจิต
ไม่เบือนบิดเสน่หาอย่าฉงน
ความถึงความบนศาลการผจญ
เหมือนไฟลนต้องเร่งระวังไว้
และป้องกันการโกงการหักหลัง
ลาภจะบังเกิดแน่แก่ท่านได้
ถ้าเป็นความคิดตามความเข้าไป
อย่าวางใจจึงจะชนะความ
ระลึกถึงฮั่นเซียงจือถือให้มั่น
ทุกทุกวันจงบูชาอย่าเหยียดหยาม
สิ่งที่ร้ายจะกลายเป็นดีงาม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง