เซียมซีโป๊ยเซียน เซียมซีใบที่ 8

เซียมซีโป๊ยเซียน

เซียมซีโป๊ยเซียน เซียมซีใบที่ 8

เซียมซีใบที่ 8

ใบที่แปดหยิบเช่าก๊กกู๋
งามหราหรูอยู่วังอย่างสุขแสน
เอกอุดมสมบัติไม่ขาดแคลน
พระเจ้าแผ่นดินนั้นเป็นหลานชาย
แต่กลับสู้สละทรัพย์สมบัติสิ้น
ผละจากถิ่นอยู่ถ้ำลำบากหลาย
เพียรบำเพ็ญตบะฌานมั่นมุ่งกาย
จะเป็นฝ่ายเซียนเพศวิเศษองค์
ในที่สุดตั้งใจได้สำเร็จ
บรรลุเสร็จเป็นเซียนสมประสงค์
ใครเสี่ยงได้ใบนี้ดียิ่งยง
ลำบากคงไม่นานพลันสบาย
จะปรากฎยศศักดิ์สูงราศรี
จะนึกมีสิ่งใดได้ดังหมาย
นึกถึงเซียนเช่าก๊กกู๋อย่างรู้คลาย
เซียนจะปกป้องกายให้ได้ดี
ควรจัดเครื่องบูชาเป็นประจำ
ทุกคืนค่ำจักสง่ามีราศรี
และเซ่นไหว้เซียนทั้งแปดประจำปี
ท่านจะมีสุขสวัสดิ์พิพัฒน์เอย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง