เซียมซีโป๊ยเซียน เซียมซีใบที่ 4

เซียมซีโป๊ยเซียน

เซียมซีใบที่ 4

ใบที่สี่มิชั่วเตียกั๊วเล้า
ต้องฝึกเฝ้าอุตสาห์อย่าย่อย่น
เหมือนกับเซียนองค์นี้ที่เพียรตน
จากค้างคาวกลายเป็นคนจนเป็นเซียน
สำเร็จฌานตบะมานะกิจ
อย่างศักดิ์สิทธิ์แข็งแกร่งไม่แปลงเปลี่ยน
ผู้ใดได้ใบนี้ต้องมีเพียร
จึงจะเวียนมาสบพบโชคงาม
ถ้าท้อถอยกลางคันจะคลานคลุก
แพ้ความทุกข์ปี้ป่นคนเหยียบหยาม
แม้หาญห้าวก้าวหน้าพยายาม
จะพบความสุขสบายเมื่อปลายมือ
ควรใจเย็นเลือดเย็นบำเพ็ญจิต
สุจริตเอาไว้ในความเชื่อ
โชคจะถึงสักวันลั่นระบือ
จะเลื่องลือรวยแน่เมื่อแก่ลง
ประคองตนเอาไว้ในทางดี
บุญจะมีข้างหน้าสมประสงค์
จัดดอกไม้ธูปเทียนเพียรจำนง
นึกถึงองค์เซียนไว้ให้ช่วยเอย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง