ไม้เอนชายหรือเอนชายมอ

ไม้เอนชายหรือเอนชายมอ

ไม้เอนชายหรือเอนชายมอ ไม้เอนชายลำต้นขึ้นตรงแล้วเอนออกไปด้านข้าง ดูเหมือนต้นไม้ที่ขึ้นตามหน้าผาหรือริมตลิ่ง โดยมีรากยึดเกาะด้านข้าง ส่วนมากมักเป็นหุ่นไม้จากป่า แล้วนำมาดัดแต่งกิ่งและช่อใหม่ ไม้เอนชายนี้เข้าใจว่าเดิมนิยมปลูกเพื่อข่มเขาหรือล้อรูปเขา ด้านหลังเขามอ

ไม้เอนชายหรือเอนชายมอ ชมไม้ดัดที่วัดโพธิ์ การปลูกไม้ดัดไม้เอนชายหรือเอนชายมอ ชมไม้ดัดที่วัดโพธิ์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง