ไม้ญี่ปุ่น

ไม้ญี่ปุ่น

ไม้ญี่ปุ่น เป็นไม้ดัดที่คล้ายกับไม้แคระทรงญี่ปุ่น และมีวิธีการดัดก็คล้ายๆ กัน คือทำโคนต้นใหญ่และปลายต้นเรียว ลำต้นตรงหรือเอนเล็กน้อย กิ่งและช่อพุ่มดัดแต่งให้กระจายตามรูปทรงไม้ใหญ่ในธรรมชาติ ไม้ดัดชนิดนี้จะปลูกติดกัน 2 ต้น ให้มีขนาดลดหลั่นกัน หรือจะทำเฉพาะต้นเดี่ยวก็ได้

ไม้ญี่ปุ่น ชมไม้ดัดที่วัดโพธิ์ การปลูกไม้ดัด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง