ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยบูรพา ต้นมะพร้าว

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

ต้นมะพร้าว

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยบูรพา ต้นมะพร้าว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cocos nucifera Linn.

ชื่อวงศ์

PALMAE

ชื่อสามัญ

Coconut

ชื่อท้องถิ่น

  • จันทบุรี เรียก ดุง
  • กาญจนบุรี เรียก โพล
  • แม่ฮ่องสอน เรียก คอส่า
  • ทั่วไป เรียก หมากอุ๋น หมากอูน
  • จีน เรียก เอี่ยจี้

ลักษณะทั่วไป

ต้นมะพร้าวเป็นไม้ยืนต้น สูงชะลูด 7–10 เมตร เปลือกลำต้นแข็ง ใบออกเป็นใบรวม มีใบย่อยเป็นแผ่นแคบยาว เรียงสลับกันเป็นรูปขนนกปลายใบแหลม ดอกออกเป็นช่อตามบริเวณกาบที่หุ้ม ดอกย่อยขนาดเล็ก ดอกหนึ่งมีกลีบดอกประมาณ 6 กลีบ ผลเป็นรูปกลมหรือรีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8-9.5 นิ้ว เปลือกนอกเรียบเกลี้ยง ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อแก่มีสีน้ำตาล เปลือกชั้นกลางเป็นเส้นใยนุ่ม ชั้นในแข็งเป็นกะลา เนื้อผลมีสีขาวนุ่ม และมีน้ำใส รสจืดหรือหวาน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง