ดอกไม้ประจำสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

พระจอมเกล้าฯ เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

ดอกไม้ประจำสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

ดอกแคแสด

พระจอมเกล้าฯ เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

ชื่อสามัญ

African Tulip Tree, Fire Bell, Flame of the forest, Fountain Tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Spathodeacampanulata P. Beauv.

วงศ์

BIGNONIACEAE

ชื่ออื่น

แคแดง

ถิ่นกำเนิด

ยูกันดา แอฟริกาเขตร้อน และตะวันตกของเคนยา

ขยายพันธุ์

โดยการเพาะเมล็ด

สภาพที่เหมาะสม

เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนระบายน้ำดี แสงแดดจัด ทนแล้ง ทนลม

ลักษณะทั่วไป

เป็นไม้พุ่มสูง หนาทึบ ลำต้นสูงประมาณ 70 ฟุต ถ้าปลูกในที่แล้งจะผลัดใบ เรือนยอดกลม ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ใบย่อย 4-9 คู่ รูปไข่แกมขอบขนาน โคนใบเบี้ยว ใบสีเขียวสดสากระคายมือ ออกดอกเป็นช่อสั้นตั้งขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่ง ดอกออกจำนวนมาก เป็นหลอดโค้ง ปลายแยกเป็น 5 กลีบรูประฆังหงาย สีแดงอมส้ม ดอกทยอยบานครั้งละ 2-6 ดอก ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม–กุมภาพันธ์ ผลเป็นฝักแบนยาว

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง