ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ

ต้นประดู่แดง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ
ต้นประดู่แดงเป็นพรรณไม้ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ มีเหตุผลสนับสนุน 3 ประการ คือ

  1. สีของดอกประดู่แดง เป็นสีแดงเข้ม สวยงามซึ่งตรงกับสีของสถาบัน (สีแดงหมากสุก)
  2. ประดู่แดงจะออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับวันสถาปนาสถาบันคือ วันที่ 19 กุมภาพันธ์
  3. ต้นประดู่แดงเป็นไม้เนื้อแข็งซึ่งแกร่งพอสมควรแสดงถึงความแข็งแกร่งของสถาบัน

ชื่อสามัญ

Monkey Flower Tree, Fire of Pakistan

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phyllocarpus septentrionalis Donn Smith

วงศ์

LEGUMINOSAE

ชื่ออื่น

วาสุเทพ

ถิ่นกำเนิด

ประเทศกัวเตมาลา อเมริกาใต้ อเมริกากลาง

ลักษณะทั่วไป

เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีเรือนยอดแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปกว้าง ใบเป็นรูปมนรีออกเป็นคู่ สลับกันตามลำต้น ลักษณะของใบปลายแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ มีสีเขียว ดอกออกเป็นช่อ ตรงส่วนยอดของลำต้น ดอกจะบานไม่พร้อมกัน จะทยอยกันบานไล่ขึ้นไปตั้งแต่โคนก้านช่อจนถึงปลายช่อ มีดอกเล็กสีแดงสด เวลาบานจะแดงสพรั่งทั้งต้น เกสรยาวยื่นออกมากลางดอก ดอกมีกลิ่นหอม ออกดอกราวๆ เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม แต่ดอกจะอยู่ไม่ทนนัก

สภาพที่เหมาะสม

เป็นพรรณไม้กลางแจ้ง ชอบแดดจัด แต่ต้องการน้ำและความชื้นน้อย ปลูกในดินร่วนซุยและระบายน้ำได้ดี

ขยายพันธุ์

โดยการเพาะเมล็ด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง