ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ธนบุรี

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ธนบุรี

ดอกธรรมรักษา

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ธนบุรี ดอกธรรมรักษา
“ดอกธรรมรักษา” เป็นไม้ดอกที่พบมากในบริเวณที่ตั้งมหาวิทยาลัย นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งวิทยาลัยและมีสีของดอกที่สอดคล้องกับสีประจำมหาวิทยาลัยฯ (แสด-เหลือง) นอกจากนี้ยังมีนามที่เป็นมงคลต่อนักศึกษาและบุคลากรในด้านจริยธรรม กล่าวคือสอดคล้องกับคติธรรมที่ว่า “ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม”

ชื่อสามัญ

Heliconia

ชื่อวิทยาศาสตร์

Heliconia spp.

วงศ์

HELICONIACEAE

ลักษณะทั่วไป

ธรรมรักษาเป็นพรรณไม้ล้มลุก อวบน้ำ มีลำต้นใต้ดิน เรียกว่า เหง้า ลักษณะคล้ายกับกล้วย ลำต้นสูงประมาณ 1–2 เมตร เจริญเติบโตโดยการแตกหน่อออกมาเป็นกอ ลักษณะใบคล้ายใบกล้วย เรียงสลับกัน มีสีเขียว ผิวเรียบเป็นมัน ขนาดของใบขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์ ออกดอกเป็นช่อตรงส่วนยอดของลำต้น ลักษณะช่อดอกตั้งและห้อยลงแล้วแต่ชนิดพันธุ์ ในแต่ละช่อดอกมี 4–8 ดอก ดอกมีสีส้ม แดง เหลือง และชมพู ผลคือส่วนของดอกเมื่อแก่ก็จะกลายเป็นเมล็ด

การขยายพันธุ์

เพาะเมล็ด, แยกกอ, เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

สภาพที่เหมาะสม

ดินร่วนซุย ดินร่วนปนทราย แสงแดดรำไร จนถึงแสงแดดจัด

ถิ่นกำเนิด

เขตร้อนของทวีปอเมริกาและหมู่เกาะแคริเบียน ธรรมรักษา

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง