ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

psu

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดอกศรีตรัง

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดอกศรีตรัง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Jacaranda filicifolia D. Don.

ชื่อสามัญ

Jacaranda, Green ebony

วงศ์

BIGNONIACEAE

ชื่ออื่น

แคฝอย (กรุงเทพฯ), ศรีตรัง (ตรัง)

ถิ่นกำเนิด

เป็นไม้ท้องถิ่นของอเมริกาใต้

ลักษณะทั่วไป

ศรีตรังเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 5–10 เมตร เรือนยอดโปร่ง ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกออกตรงกันข้าม ใบย่อยเล็ก ออกดอกเป็นช่อใหญ่ตามกิ่ง ดอกสีม่วง กลีบดอก 5 กลีบเชื่อมกันเป็นหลอด เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซ.ม.ออกดอกช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ผลเป็นฝักแบน เมื่อแก่แตกเป็น 2 ซีก เมล็ดมีปีก

สภาพที่เหมาะสม

ดินทุกชนิด เป็นไม้กลางแจ้ง ต้องการน้ำและความชื้นปานกลาง

ขยายพันธุ์

โดยการเพาะเมล็ด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง