ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ดอกสุพรรณิการ์

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยรามคำแหง ดอกสุพรรณิการ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานต้นสุพรรณิการ์ เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ขณะนี้ปลูกไว้บริเวณหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2542

ชื่อสามัญ

Yellow Silk Cotton Tree, Yellow Cotton

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cochlospermum religiosum Alston

วงศ์

COCHLOSPERMACEAE

ชื่ออื่น

ฝ้ายคำ (ภาคเหนือ), สุพรรณิการ์ (ภาคกลาง)

ถิ่นกำเนิด

อเมริกากลาง และอเมริกาใต้

ขยายพันธุ์

โดยการเพาะเมล็ด

สภาพที่เหมาะสม

ดินร่วนซุย แสงแดดจัด

ลักษณะทั่วไป

สุพรรณิการ์เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ สูง 5–10 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลเทา ใบ เป็นใบเดี่ยวรูปฝ่ามือมี 5 แฉก ปลายใบแฉกแหลม โคนใบเว้า ขอบใบเป็นคลื่น ออกเวียนสลับกัน ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งสีเหลือง ผล เป็นรูปไข่กลับ เมื่อแห้งเมล็ดสีน้ำตาล มีปุยสีขาวคล้ายปุยฝ้ายหุ้มเมล็ด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง