ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต้นทองหลางลาย

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ต้นทองหลางลาย

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต้นทองหลางลาย
ต้นทองหลางลาย เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนื่องจากมี ใบเป็นสีเขียว และ เส้นใบเป็นสีทอง ตรงกับ สีเขียว-ทอง ซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย

ชื่อสามัญ

Indian Coral Tree, Variegated Tiger’s claw

ชื่อวิทยาศาสตร์

Erythrina variegata Linn.

วงศ์

LEGUMINOSAE

ชื่ออื่น

ทองบ้าน, ทางเผือก (ภาคเหนือ), ทองหลางด่าง, ทองหลางลาย, ปาริชาต (กรุงเทพฯ)

ลักษณะทั่วไป

เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ สูง 5–10 เมตร กิ่งอ่อนมีหนามเรือนยอดเป็นพุ่มกลมโปร่ง ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3 ใบ ใบกลางจะโตกว่าสองใบด้านข้าง ออกดอกเป็นช่อยาวประมาณ 30–40 ซ.ม. รูปดอกถั่ว สีแดงเข้ม ออกดอกระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ผลเป็นฝักยาว 15–30 ซ.ม.

ขยายพันธุ์

โดยการเพาะเมล็ด และปักชำ

สภาพที่เหมาะสม

สภาพดินทุกชนิด ชอบดินร่วนซุย กลางแจ้ง

ถิ่นกำเนิด

เอเชียเขตร้อนและอบอุ่น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง