ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้นจัน

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร

ต้นจัน

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้นจัน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Diospyros decandra Lour.

วงศ์

EBENACEAE

ชื่ออื่น

จันอิน จันโอ (ทั่วไป), จันขาว จันลูกหอม (ภาคกลาง)

ลักษณะทั่วไป

ต้นจันเป็นไม้ยืนต้นสูง 20 เมตร ยอดอ่อนมีขน ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปขอบขนานหรือรูปรี ดอกเป็นดอกแยกเพศแยกเพศ เพศผู้เป็นช่อ กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปคนโท สีขาวนวล ดอกเพศเมียเป็นดอกเดี่ยวลักษณะคล้ายกับดอกเพศผู้แต่มีขนาดใหญ่กว่า ผลเป็นผลสดมีสองลักษณะคือ ทรงกลมแป้นเรียกว่าลูกจัน และทรงกลมเรียกว่าลูกอิน เมื่อสุกสีเหลือง มีกลิ่นหอม และกลีบเลี้ยงยังคงติดอยู่

ขยายพันธุ์

โดยการเพาะเมล็ด

สภาพที่เหมาะสม

เจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด กลางแจ้ง

ถิ่นกำเนิด

ไทย พบขึ้นตามป่าดิบแล้งทางภาคกลาง นิยมปลูกตามวัด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง