ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร

ต้นจัน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อวิทยาศาสตร์

Diospyros decandra Lour.

วงศ์

EBENACEAE

ชื่ออื่น

จันอิน จันโอ (ทั่วไป), จันขาว จันลูกหอม (ภาคกลาง)

ลักษณะทั่วไป

เป็นไม้ยืนต้นสูง 20 เมตร ยอดอ่อนมีขน ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปขอบขนานหรือรูปรี ดอกเป็นดอกแยกเพศแยกเพศ เพศผู้เป็นช่อ กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปคนโท สีขาวนวล ดอกเพศเมียเป็นดอกเดี่ยวลักษณะคล้ายกับดอกเพศผู้แต่มีขนาดใหญ่กว่า ผลเป็นผลสดมีสองลักษณะคือ ทรงกลมแป้นเรียกว่าลูกจัน และทรงกลมเรียกว่าลูกอิน เมื่อสุกสีเหลือง มีกลิ่นหอม และกลีบเลี้ยงยังคงติดอยู่

ขยายพันธุ์

โดยการเพาะเมล็ด

สภาพที่เหมาะสม

เจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด กลางแจ้ง

ถิ่นกำเนิด

ไทย พบขึ้นตามป่าดิบแล้งทางภาคกลาง นิยมปลูกตามวัด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง