ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้นประดู่

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ต้นประดู่

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้นประดู่

ชื่อสามัญ

Burmese Rosewood

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pterocarpus indicus Willd.

วงศ์

LEGUMINOSAE

ชื่ออื่น

ดู่บ้าน (ภาคเหนือ), ประดู่บ้าน ประดู่ลาย (ภาคกลาง), สะโน (มลายู-นราธิวาส),
ประดู่ไทย (ภาคกลาง), ประดู่กิ่งอ่อน (ทั่วไป)

ลักษณะทั่วไป

ต้นประดู่เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่สูง 25 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลเข้มหรือดำคล้ำ มีสะเก็ดแตกเป็นร่องตื้นๆ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย แผ่นใบรูปรี โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ออกดอกเป็นช่อขนาดใหญ่ รูปดอกถั่ว สีเหลือง ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ผลเป็นรูปโล่ มีครีบเป็นแผ่นกลม ตรงกลางนูน

ขยายพันธุ์

โดยการเพาะเมล็ด

สภาพที่เหมาะสม

กลางแจ้ง ต้องการน้ำปานกลาง

ถิ่นกำเนิด

แถบทะเลอันดามัน มัทราช อ่าวเบงกอล มาเลเซีย และภาคใต้ของไทย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง