ดอกผกากรอง

ดอกผกา (ดอกผกากรอง)

ดอกผกากรอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ Lantana Camara
ชื่อวงศ์ VERBENACEAE
ชื่อสามัญ Cloth of Gold
ชื่ออื่นๆ Hedge flower, ผกากรอง
ถิ่นกำเนิด ทวีปแอฟริกา, ทวีปอเมริกา
การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด, ปักชำกิ่ง
ประวัติและข้อมูลทั่วไป
มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาและทวีปอเมริกา
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ดอกผกากรองเป็นไม้ดอกอายุหลายปี ตามลำต้นมีขนปกคลุม แตกกิ่งก้านสาขาออกรอบๆ ต้น ใบเป็นรูปไข่ ขอบใบจัก ปลายใบแหลม ใบออกเป็นคู่ๆ สลับกัน สีเขียวเข้ม ดอกออกเป็นช่อบริเวณส่วนยอดของกิ่งก้าน มีหลายสี ทั้งสีเดียวและสีผสม ขนาดดอกเล็ก
การปลูกและดูแลรักษา
ผกากรองเป็นไม้กลางแจ้ง ชอบแสงแดดจัด ดินที่ปลูกควรเป็นดินร่วนซุยหรือดินปนทราย

เพลงอุทยานดอกไม้

ชม ผกา จำปา จำปี
กุหลาบ ราตรี พะยอม อังกาบ ทั้ง กรรณิการ์
ลำดวน นมแมว ซ่อนกลิ่น ยี่โถ ชงโค มณฑา
สายหยุด เฟื่องฟ้า ชบา และ สร้อยทอง
บานบุรี ยี่สุ่น ขจร
ประดู่ พุดซ้อน พลับพลึง หงอนไก่ พิกุล ควรปอง
งาม ทานตะวัน รักเร่ กาหลง ประยงค์ พวงทอง
บานชื่น สุขสอง พุทธชาด สะอาดแซม
(ซ้ำ)…พิศ พวงชมพู
กระดังงา เลื้อยเคียงคู่ ดูสดสวยแฉล้ม
รสสุคนธ์ บุญนาค นางแย้ม สารภี ที่ถูกใจ…
…งาม อุบล ปน จันทร์กะพ้อ
ผีเสื้อแตกกอ พร้อมเล็บมือนาง พุดตาน กล้วยไม้
ดาวเรือง อัญชัน ยี่หุบ มะลิวัลย์ แลวิไล
ชูช่อไสว เร้าใจในอุทยาน…(ซ้ำ)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง