ดอกพุทธชาด

ดอกพุทธชาด

ดอกพุทธชาด

ชื่อวิทยาศาสตร์ Jasminum Auriculatum
ชื่อวงศ์ OLEACEAE
ชื่อสามัญ Jusmine Vine, Star jasmine, Angel-hair jasmine
ชื่ออื่นๆ พุทธชาด
ถิ่นกำเนิด ประเทศอินเดีย, ประเทศจีน
การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด, ทาบกิ่ง, ตอนกิ่ง, ปักชำกิ่ง
ประวัติและข้อมูลทั่วไป
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
พุทธชาดเป็นไม้กึ่งยืนต้นกึ่งเลื้อย มีขนาดต้นสูง 1-2 เมตร ขนาดใบยาว 6 ซม. ออกใบเป็นคู่ตรงข้ามกัน ดอกขนาดเล็กสีขาวกว้าง 1.5 ซม. ดอกดกออกเป็นช่อ ดอกมี 6 กลีบหรือ 7 กลีบ มีกลิ่นหอมแรงมากในเวลากลางคืน ดอกบานไม่พร้อมกัน ดอกดกและออกดอกตลอดปี
การปลูกและดูแลรักษา
พุทธชาดเป็นไม้กลางแจ้ง ต้องการแสงแดดจัด ขึ้นได้ในดินทุกชนิด แต่ต้องสามารถกักเก็บความชื้นได้ดี

เพลงอุทยานดอกไม้

ชม ผกา จำปา จำปี
กุหลาบ ราตรี พะยอม อังกาบ ทั้ง กรรณิการ์
ลำดวน นมแมว ซ่อนกลิ่น ยี่โถ ชงโค มณฑา
สายหยุด เฟื่องฟ้า ชบา และ สร้อยทอง
บานบุรี ยี่สุ่น ขจร
ประดู่ พุดซ้อน พลับพลึง หงอนไก่ พิกุล ควรปอง
งาม ทานตะวัน รักเร่ กาหลง ประยงค์ พวงทอง
บานชื่น สุขสอง พุทธชาด สะอาดแซม
(ซ้ำ)…พิศ พวงชมพู
กระดังงา เลื้อยเคียงคู่ ดูสดสวยแฉล้ม
รสสุคนธ์ บุญนาค นางแย้ม สารภี ที่ถูกใจ…
…งาม อุบล ปน จันทร์กะพ้อ
ผีเสื้อแตกกอ พร้อมเล็บมือนาง พุดตาน กล้วยไม้
ดาวเรือง อัญชัน ยี่หุบ มะลิวัลย์ แลวิไล
ชูช่อไสว เร้าใจในอุทยาน…(ซ้ำ)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง