ตารางเทียบชื่อวงศ์ไทย V-W-X-Y-Z

ชื่อวงศ์อังกฤษ ชื่อวงศ์ไทย V VALERIANACEAE – VERB […] อ่านต่อ »

ตารางเทียบชื่อวงศ์ไทย S-T-U

ชื่อวงศ์อังกฤษ ชื่อวงศ์ไทย S SABIACEAE วงศ์เดื่อหลวง SA […] อ่านต่อ »

ตารางเทียบชื่อวงศ์ไทย P-Q-R

ชื่อวงศ์อังกฤษ ชื่อวงศ์ไทย P PALMAE วงศ์ปาล์ม PANDANACE […] อ่านต่อ »

ตารางเทียบชื่อวงศ์ไทย M-N-O

ชื่อวงศ์อังกฤษ ชื่อวงศ์ไทย M MAGNOLIACEAE วงศ์จำปา MALP […] อ่านต่อ »

ตารางเทียบชื่อวงศ์ไทย J-K-L

ชื่อวงศ์อังกฤษ ชื่อวงศ์ไทย J JUGLANDACEAE วงศ์ค่าหด K & […] อ่านต่อ »