ตารางเทียบชื่อวงศ์ไทย J-K-L

ตารางเทียบชื่อวงศ์ไทย

ตารางเทียบชื่อวงศ์ (Family) พืชไทยกับอังกฤษนี้อ้างอิงและดัดแปลงจากภาคผนวกของหนังสือพรรณไม้หอม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ง่ายแก่การจดจำและเปรียบเทียบชื่อวงศ์ภาษาอังกฤษกับภาษาไทย


ชื่อวงศ์อังกฤษ ชื่อวงศ์ไทย
J JUGLANDACEAE วงศ์ค่าหด
K
L LABIATAE วงศ์กะเพรา
LAURACEAE วงศ์อบเชย
LECYTHIDACEAE วงศ์จิก
LEGUMINOSAE วงศ์ถั่ว, วงศ์ไม้ประดู่
LILIACEAE วงศ์ลิลลี่, วงศ์ปริก
LOGANIACEAE วงศ์กันเกรา
LYTHRACEAE วงศ์ตะแบก

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง