ตารางเทียบชื่อวงศ์ไทย M-N-O

ตารางเทียบชื่อวงศ์ไทย

ตารางเทียบชื่อวงศ์ (Family) พืชไทยกับอังกฤษนี้อ้างอิงและดัดแปลงจากภาคผนวกของหนังสือพรรณไม้หอม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ง่ายแก่การจดจำและเปรียบเทียบชื่อวงศ์ภาษาอังกฤษกับภาษาไทย


ชื่อวงศ์อังกฤษ ชื่อวงศ์ไทย
M MAGNOLIACEAE วงศ์จำปา
MALPIGHIACEAE วงศ์โนรา
MALVACEAE วงศ์ชบา
MELASTOMATACEAE
MELIACEAE วงศ์เลี่ยน, วงศ์กระท้อน
MORACEAE วงศ์มะเดื่อ
MYRICACEAE
MYRISTICACEAE วงศ์จันทน์เทศ
MYRSINACEAE วงศ์ข้าวสารหลวง
MYRTACEAE วงศ์ชมพู่
N NEPENTHACEAE วงศ์น้ำเต้าลม
NYCTAGINACEAE วงศ์บานเย็น
NYMPHAEACEAE วงศ์บัวเผื่อน
O OCHNACEAE วงศ์ช้างน้าว
OLACACEAE วงศ์นางชม
OLEACEAE วงศ์มะลิ
ORCHIDACEAE วงศ์กล้วยไม้
OROBANCHACEAE

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง