ตารางเทียบชื่อวงศ์ไทย V-W-X-Y-Z

ตารางเทียบชื่อวงศ์ไทย

ตารางเทียบชื่อวงศ์ (Family) พืชไทยกับอังกฤษนี้อ้างอิงและดัดแปลงจากภาคผนวกของหนังสือพรรณไม้หอม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ง่ายแก่การจดจำและเปรียบเทียบชื่อวงศ์ภาษาอังกฤษกับภาษาไทย


ชื่อวงศ์อังกฤษ ชื่อวงศ์ไทย
V VALERIANACEAE
VERBENACEAE วงศ์นางแย้ม
VIOLACEAE
W WELWITSCHIACEAE
X XANTHOPHYLLACEAE วงศ์ขางขาว
Y
Z ZAMIACEAE วงศ์ปรงแมกซิกัน
ZINGIBERACEAE วงศ์ขิง
ZYGOPHYLLACEAE วงศ์โคกกระสุน, วงศ์แก้วเจ้าจอม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง