ตารางเทียบชื่อวงศ์ไทย S-T-U

ตารางเทียบชื่อวงศ์ไทย

ตารางเทียบชื่อวงศ์ (Family) พืชไทยกับอังกฤษนี้อ้างอิงและดัดแปลงจากภาคผนวกของหนังสือพรรณไม้หอม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ง่ายแก่การจดจำและเปรียบเทียบชื่อวงศ์ภาษาอังกฤษกับภาษาไทย


ชื่อวงศ์อังกฤษ ชื่อวงศ์ไทย
S SABIACEAE วงศ์เดื่อหลวง
SALICACAEAE วงศ์หลิว
SANTALACEAE
SAPINDACEAE วงศ์ลำใย
SAPOTACEAE วงศ์พิกุล
SARCOSPERMACEAE
SARRACENIACEAE วงศ์พืชกินแมลง
SCROPHULARIACEAE วงศ์กรดน้ำ
SIMAROUBACEAE
SOLANACEAE วงศ์มะเขือ
SONNERATIACEAE วงศ์ลำพู
STANGERIACEAE
STAPHYLLAEACEAE
STERCULIACEAE วงศ์จำปาเทศ
SYMPLOCACEAE วงศ์กำยาน
T TAXACEAE
TETRACENTRACEAE
THEACEAE วงศ์ชา
THYMELAEACEAE วงศ์กฤษณา
TILIACEAE วงศ์ไม้ลาย
U ULMACEAE
UMBELLIFERAE วงศ์ผักชี
URTICACEAE วงศ์ป่าน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง