ตารางเทียบชื่อวงศ์ไทย P-Q-R

ตารางเทียบชื่อวงศ์ไทย

ตารางเทียบชื่อวงศ์ (Family) พืชไทยกับอังกฤษนี้อ้างอิงและดัดแปลงจากภาคผนวกของหนังสือพรรณไม้หอม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ง่ายแก่การจดจำและเปรียบเทียบชื่อวงศ์ภาษาอังกฤษกับภาษาไทย


ชื่อวงศ์อังกฤษ ชื่อวงศ์ไทย
P PALMAE วงศ์ปาล์ม
PANDANACEAE วงศ์เตย
PAPAVERACEAE วงศ์ฝิ่น
PASSIFLORACEAE วงศ์กะทกรก
PINACEAE วงศ์สนเขา
PITTOSPORACEAE วงศ์ผักไผ่ต้น
PODOCARPACEAE วงศ์พญาไม้
POLYGALACEAE
POLYGONACEAE วงศ์ผักไผ่
PORTULACACEAE วงศ์ผักเบี้ย
PRIMULACEAE วงศ์พริมโรส
PROTEACEAE วงศ์เหมือด
Q
R RANUNCULACEAE วงศ์พวงแก้วมณี, วงศ์พวงแก้วกุดั่น
RHAMNACEAE วงศ์พุทรา
RHIZOPHORACEAE
ROSACEAE วงศ์กุหลาบ
RUBIACEAE วงศ์เข็ม, วงศ์ยอ
RUTACEAE วงศ์ส้ม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง