31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก กำลังใจให้เลิกบุหรี่ด้วยลีลาวดีสีขาว

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก
กำลังใจให้เลิกบุหรี่ด้วยลีลาวดีสีขาว

บุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งต่อผู้สูบเองและผู้ที่อยู่ใกล้ชิดที่สูดหายใจเอาอากาศที่มีควันบุหรี่เข้าไป เพราะควันบุหรี่ประกอบด้วยสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งสิ้น เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ นิโคติน ทาร์ เป็นต้น จากการสำรวจพบว่า ผู้ที่เป็นมะเร็งปอดร้อยละ 90 เป็นผลเนื่องมาจากการสูบบุหรี่ และถ้าสูบเกินวันละ 1 ซอง จะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบถึง 5-20 เท่า นอกจากนี้ ผู้ที่ป่วยด้วยโรคหลอดลมอักเสบร้อยละ 80 และโรคหัวใจร้อยละ 50 ก็มีผลมาจากการสูบบุหรี่เช่นเดียวกัน

องค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ และระบุชัดเจนว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้ จึงเริ่มให้มีการจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2531 เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลกตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรม และกำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก

ดอกลีลาวดี
สัญลักษณ์ของวันงดสูบบุหรี่โลก

ดอกลีลาวดี เป็นดอกไม้ที่มีความหมายถึง การมีแต่ความสุข ชื่อเดิมนั้น คือ ดอกลั่นทม ซึ่งเมื่อก่อนทุกคนจะเข้าใจว่า เป็นดอกไม้อัปมงคล ไม่นิยมปลูกในบ้าน ปลูกแล้วมีแต่ความทุกข์ระทม แต่ถ้าศึกษาด้านภาษาจริงๆ คำว่า “ลั่นทม” เป็นคำผสมจาก คำว่า “ลั่น” มีความหมายว่า ละทิ้ง เลิก และคำว่า “ทม” มีความหมายว่า ความระทม รวมความได้ว่า ละทิ้งความระทมความเศร้าหมองต่างๆ นั่นก็คือ มีความสุข สดใส

ดอกลีลาวดี ซึ่งเป็นดอกไม้ไทยๆ ที่มีกลิ่นหอม มี 5 กลีบ มีความหมายถึงบุคลากรที่ทำงานใน 5 กลุ่มด้วยกันคือ แพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ พยาบาล รวมถึงนักสาธารณสุข ซึ่งเป็นวิชาชีพที่คนให้ความเชื่อถือ ได้รับการยอมรับอย่างสูง และมีอิทธิพลในการเป็นผู้นำในชุมชน เข้ามามีบทบาทในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรณรงค์เพื่อช่วยคนให้เลิกสูบบุหรี่ ซึ่งมีความสำคัญที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการรณรงค์สร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่ให้กับเด็กและเยาวชน ขณะเดียวกันดอกลีลาวดีสีขาวยังเป็นสื่อสัญลักษณ์เพื่อมอบกำลังใจให้กับคนที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ ให้ระลึกถึงความสุข สดใส ห่างไกลโรคภัยต่างๆ ที่เกดจากการสูบบุหรี่ จากวันนี้และตลอดไป

ลีลาวดี (ลั่นทม)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Plumeria spp.
วงศ์ APOCYNACEAE
ชื่อสามัญ Frangipani, Pagoda, Temple
ชื่ออื่น ลั่นทม, ลีลาวดี, จำปาขาว
ถิ่นกำเนิด ทวีปอเมริกาใต้

ลีลาวดี เป็นไม้ยืนต้นที่มีทั้งเป็นไม้พุ่มเตี้ยแคระสูงประมาณ0.6 เมตร จนถึงเป็นต้นใหญ่ซึ่งอาจสูงได้ถึง 12 เมตร ลำต้นแผ่กิ่งก้านสาขาและพุ่มใบสวยงาม มีน้ำยางข้นสีขาว เป็นพันธุ์ไม้ที่สลัดใบในฤดูแล้งก่อนที่จะผลิดอกผลิใบรุ่นใหม่ มีกิ่งก้านสาขามาก ใบดกที่ปลายกิ่ง มีช่อดอกใหญ่ กิ่งที่ยังไม่แก่มีสีเขียวอ่อน กิ่งที่แก่มีสีเทามีรอยตะปุ่มตะป่ำ ใบเป็นใบเดี่ยวมีการเรียงตัวสลับกันหนาแน่นที่ปลายกิ่ง มีตั้งแต่สีเขียวอ่อนถึงเขียวเข้ม มีเส้นกลางใบแตกสาขาออกไปคล้ายขนนก ขนาดใบแตกต่างกันตั้งแต่ 5-20 นิ้ว ช่อดอกออกจากปลายยอดเหนือใบ บางชนิดช่อดอกออกระหว่างใบหรือใต้ใบ ช่อดอกบางชนิดตั้งขึ้น บางชนิดห้อยลง ใน 1 ช่อดอกจะมีดอกบานพร้อมกัน 20-30 ดอก กลีบดอกมี 5 กลีบ เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ลึกเข้าไปข้างใน ดอกของลีลาวดีมีสีหลากหลายแตกต่างกันแล้วแต่ชนิดพันธุ์ มีทั้ง ขาว แดง เหลือง ชมพู ส้ม ม่วง สีทอง ดอกมีขนาด 2-6 นิ้ว มีกลิ่นหอม ผลเป็นฝักคู่ รูปยาวรี กว้างประมาณ 1.5-15 ซม. เมื่อแก่ฝักจะแตกเป็น 2 ซีก เมล็ดมีจำนวนมาก เมล็ดแบนมีปีก ลีลาวดีมีช่วงชีวิตที่ยาวนานนับ 100 ปี ออกดอกระหว่างเดือนกุมภาพันธุ์-เมษายน บางพันธุ์ออกดอกตลอดปี เช่น ขาวพวง

ลีลาวดี เป็นไม้กลางแจ้ง ชอบแสงแดด ทนต่อความแห้งแล้ง ไม่ชอบน้ำมาก ดินที่เหมาะสมในการปลูกควรเป็นดินร่วนปนทราย ถ้าเป็นดินเหนียวหรือที่มีน้ำขังง่ายจะทำให้รากเน่าโคนเน่าได้ ลีลาวดีเจริญเติบโตในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงหากไม่ได้รับแสงแดดเต็มทีจะไม่ออกดอก แต่บางพันธุ์ก็ไม่ต้องการแสงแดดจัดในช่วงบ่าย

การขยายพันธุ์ลีลาวดีทำได้หลายวิธี โดยการเพาะเมล็ด การปักชำกิ่งซึ่งการขยายพันธุ์แบบนี้จะไม่มีรากแก้ว การเสียบยอดพันธุ์ดีสามารถทำให้ในหนึ่งต้นเสียบยอดให้ได้ดอกหลายสีได้ และการขยายพันธุ์โดยการติดตา


ปฏิทินพรรณไม้

มีนาคม
เมษายน
กรกฎาคม
พฤศจิกายน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง