ทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ)

ทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ)

ปลูกต้นไม้ตามทิศ ทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ) ต้นไม้ที่ควรปลูกในทิศนี้คือ

มะพูด

น้ำคั้นจากลูก แก้ไอ ขับเสมหะ แก้เจ็บคอ และแก้เลือดออกตามไรฟัน เปลือใช้ล้างแผล เชื่อว่าปลูกเอาเคล็ดเพื่อหวังให้ลูกหลานเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาในสิ่งที่ดีงาม มีคนชื่นชอบกันมาก…[อ่านต่อ]

มะกรูด

ผลใช้สระผม ใบใช้ประกอบอาหาร เป็นยาขับลมในลำไส้ ขับระดู แก้ไอ เลือดออกตามไรฟัน แก้ปวดท้อง ใช้ในพิธีกรรมการทำน้ำมนต์เพื่อสะเดาะเคราะห์…[อ่านต่อ]

มะนาว

ใช้รับประทาน ประกอบอาหาร น้ำมะนาวรักษาอาการไอและขับเสมหะ ควรปลูกไว้ในบริเวณบ้านทางทิศตะวันตกเหนือ เพื่อผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านจะได้มีความสุขสวัสดี…[อ่านต่อ]


ทิศอุดร (ทิศเหนือ)

ทิศอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)

ทิศบูรพา (ทิศตะวันออก)

ทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้)

ทิศทักษิณ (ทิศใต้)

ทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้)

ทิศประจิม (ทิศตะวันตก)

ทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง