เฟื่องฟ้า

เฟื่องฟ้า

เฟื่องฟ้าเป็นพันธุ์ไม้อีกชนิดหนึ่งที่นิยมใช้ทำไม้ดัดกันมากในปัจจุบัน เพราะลักษณะของทรงพุ่มสามารถตัดแต่ง และบังคับทิศทางการเติบโตได้ง่าย อีกทั้งยังมีใบและใบประดับที่สวยงาม เมื่อนำมาทำไม้ดัดจะได้รูปทรงและสีสันที่สวยงาม

เฟื่องฟ้า ต้นเฟื่องฟ้า ชมไม้ดัดที่วัดโพธิ์ การปลูกไม้ดัด

ชื่อสามัญ

Bougainvillea

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bougainvillea spectabilis willd., Bougainvillea glabra Choisy., Bougainvillea peruviana Humb. Et Bonp.

วงศ์

Nyctaginaceae

ชื่ออื่น

ลักษณะทั่วไป

เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางประเภทรอเลื้อย เป็นไม้เนื้อแข็งและมีความเหนียว ลำต้นมีความสูงประมาณ 1–10 เมตร ลำต้นมีเปลือกบางผิวสีเทาหรือน้ำตาล มีหนามคมแหลม ยาวประมาณ 0.5–1 เซนติเมตร ติดอยู่เป็นระยะๆ ใบเป็นใบเดี่ยวแตกตามเถา ลักษณะรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ พื้นใบเรียบมีทั้งสีเขียว และสีด่าง ออกดอกเป็นช่อตามส่วนยอด ช่อละ 1–3 ดอก กลีบดอกหรือใบประดับมี 3 กลีบ มีสีต่าง ๆ ส่วนดอกมีขนาดเล็กสีขาวเป็นหลอดยาวประมาณ 1–2 เซนติเมตร ผลมีเปลือกแข็งและมีเมล็ดติดกับเปลือก เป็นพืชที่อายุยืนนานหลายสิบปี

การขยายพันธุ์

วิธีที่นิยมคือการปักชำ เสียบยอด ตอนกิ่ง โดยวิธีที่ได้ผลดีคือ การปักชำและการเสียบยอด

การปลูก

  • หากปลูกลงดิน ขนาดหลุมปลูก 30x30x30 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก:ดินร่วน อัตรา 1:2 ผสมดินปลูก
  • หากปลูกลงกระถางใช้กระถางทรงสูงขนาด 10–16 นิ้ว ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก:แกลบผุ:ขุยมะพร้าว:ดินร่วน อัตราอย่างละ 1 ส่วน ผสมดินปลูก

การดูแลรักษา

  • แสง ต้องการแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง
  • น้ำ ต้องการน้ำปานกลาง ควรให้น้ำ 3-5 วัน/ครั้ง
  • ดิน ดินร่วนซุย ความชุ่มชื้นสม่ำเสมอ
  • ปุ๋ย ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง