มะนาวเทศ

มะนาวเทศ

มะนาวเทศ เป็นพันธุ์ไม้อีกชนิดที่นิยมปลูกเลี้ยงเป็นไม้ดัด ซึ่งแต่เดิมเป็นพันธุ์ไม้ที่มาจากประเทศจีน และญี่ปุ่นนิยมนำมาใช้ในการก่อเขามอ

มะนาวเทศ

ชื่อสามัญ

Chiness Line, Lime Berry

ชื่อวิทยาศาสตร์

Trephasia trifolia P. Wils

วงศ์

RUTACEAE

ชื่ออื่น

ลักษณะทั่วไป

เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางประเภทพุ่ม สูงประมาณ 1.5–4.5 เมตร ลำต้นมีสีเทาอมเหลือง ตามกิ่งก้านมีหนามแหลมเป็นคู่ยาว 1-2 เซนติเมตร ใบประกอบชนิดมีใบย่อย 3 ใบ ออกสลับกันเป็นสองแถว รูปไข่ปลายเว้าเล็กน้อย ใบกลางมีขนาดใหญ่กว้าง 1.5–2 เซนติเมตร ยาว 2.5–5 เซนติเมตร ใบมีขนาดเล็ก สีเขียวเป็นมัน ดอกมีสีขาวคล้ายดอกแก้ว แต่มีขนาดเล็กออกดอกตามซอกใบ ผลมีลักษณะกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1–1.5 เซนติเมตร สีเขียวแก่ เมื่อสุกมีสีแดงรับประทานได้

การขยายพันธุ์

ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด หรือการตอนกิ่ง

การปลูก

  • หากปลูกลงดิน ขนาดหลุมปลูก 30x30x30 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก:ดินร่วน อัตรา 1:2 ผสมดินปลูก
  • หากปลูกลงกระถางใช้กระถางทรงสูงขนาด 10–16 นิ้ว ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก:แกลบผุ:ขุยมะพร้าว:ดินร่วน อัตราอย่างละ 1 ส่วน ผสมดินปลูก

การดูแลรักษา

  • แสง ต้องการแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง
  • น้ำ ต้องการน้ำปานกลาง ควรให้น้ำ 3-5 วัน/ครั้ง
  • ดิน ดินร่วนซุย ความชุ่มชื้นสม่ำเสมอ
  • ปุ๋ย ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง