ชา

ชา

ชาเป็นพันธุ์ไม้อีกชนิดหนึ่งที่มีความเหมาะสมสำหรับใช้ทำไม้ดัด ซึ่งแต่เดิมนิยมปลูกในกระถางเขามอ หรือไม้สวนหิน

ชา ต้นชา  ชมไม้ดัดที่วัดโพธิ์ การปลูกไม้ดัด

ชื่อสามัญ

Malpighia

ชื่อวิทยาศาสตร์

Malpighia coccigera Linn.

วงศ์

MALPIGHIACEAE

ชื่ออื่น

ชาใบมัน, ชาดอก

ลักษณะทั่วไป

เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางประเภทพุ่ม ใบมีขนาดเล็ก สีเขียวเข้มและเป็นมัน ขอบใบเป็นจักและแข็งคล้ายหนาม ใบยาวประมาณ 2 ซม. ดอกออกเป็นช่อ ตามข้อต้นและโคนก้านใบ มีขนาดเล็ก สีขาว มีกลีบ 5 กลีบ บานเต็มที่ประมาณ 1 ซม. เกสรเป็นฝอยสีเหลืองดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ผลิดอกตลอดปี ผลเป็นลูกกลมๆ มีเมล็ดอยู่ข้างใน เมื่อผลอ่อนจะเป็นสีเขียว พอแก่เป็นสีแดง รับประทานได้

การขยายพันธุ์

ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด ปักชำ หรือตอนกิ่ง วิธีที่นิยมและได้ผลดีคือการปักชำ ตอนกิ่ง

การปลูก

  • หากปลูกลงดิน ขนาดหลุมปลูก 30x30x30 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก:ดินร่วน อัตรา 1:2 ผสมดินปลูก
  • หากปลูกในกระถาง ใช้กระถางทรงสูงขนาด 12–18 นิ้ว ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก:ขุยมะพร้าว:ดินร่วน อัตรา 1:1:1 ผสมดินปลูก ควรเปลี่ยนกระถางบ้างแล้วแต่ขนาดของการเจริญเติบโต และเพื่อเปลี่ยนดินใหม่ทดแทนดินเดิม

การดูแลรักษา

  • แสง ต้องการแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง
  • น้ำ ต้องการน้ำปานกลาง ควรให้น้ำ 3-5 วัน/ครั้ง
  • ดิน ดินร่วนซุย ความชุ่มชื้นสม่ำเสมอ
  • ปุ๋ย ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง