มะสัง

มะสัง

มะสังเป็นพันธุ์ไม้อีกชนิดที่นิยมปลูกเลี้ยงเป็นไม้ดัด เนื่องจากมีความสวยงามจากเปลือกขรุขระ ใบมีขนาดเล็ก ใบดกเป็นพุ่มหนา และง่ายต่อการดัดเพราะกิ่งก้านเหนียว

มะสัง ต้นมะสัง ชมไม้ดัดที่วัดโพธิ์ การปลูกไม้ดัด

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Feroniella lucida, Swingle.

วงศ์

ชื่ออื่น

ลักษณะทั่วไป

เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ชอบขึ้นในดินปนทราย พบมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อมีอายุมากลำต้นจะมีเปลือกขรุขระ ตามกิ่งก้านมีหนามคมแหลม ติดอยู่เป็นระยะๆ ใบเป็นใบเดี่ยว ลักษณะคล้ายใบมะขวิด แต่มีขนาดเล็กกว่า มีสีเขียวมัน ใบดก ผลกลมมีสีเขียวเปลือกหนาและแข็ง ขนาดผลใกล้เคียงกับผลส้มเกลี้ยง เนื้อผลมีรสเปรี้ยวรับประทานได้

การขยายพันธุ์

ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด หรือหากขุดล้อมจากป่าธรรมชาติการปลูกเลี้ยง แต่จะต้องเป็นต้นขนาดไม่โตนัก เพราะเมื่อได้รับการกระทบกระเทือน มะสังจะฟื้นตัวได้ยาก หากผู้ปลูกเลี้ยงไม่มีความชำนาญ

การปลูก

เนื่องจากเป็นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่จึงนิยมปลูกลงดิน โดยขุดหลุมขนาด 50x50x50 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกและเศษวัชพืช

การดูแลรักษา

  • แสง ต้องการแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง
  • น้ำ ต้องการน้ำปานกลาง ควรให้น้ำ 3-5 วัน/ครั้ง
  • ดิน ดินร่วนซุย ความชุ่มชื้นสม่ำเสมอ
  • ปุ๋ย ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง