ดอกไม้ประจำชาติอินโดนีเซีย

ดอกไม้ประจำชาติอินโดนีเซีย

ดอกกล้วยไม้ราตรี

ดอกกล้วยไม้ราตรี (Moon orchid) เป็นกล้วยไม้ในสายพันธุ์ Phalaenopsis amabilis ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของดอกไม้ประจำชาติอินโดนีเซีย โดยดอกไม้ประจำชาติอีกสองชนิดคือ ดอก Jasminum sambac และดอก Rafflesia arnoldii ดอกกล้วยไม้ราตรีเป็นหนึ่งในบรรดาดอกกล้วยไม้ที่บานนานที่สุด โดยช่อดอกสามารถแตกกิ่งและอยู่ได้นานถึง 2-6 เดือน โดยปกติดอกกล้วยไม้ราตรีจะบาน 2-3 ครั้งต่อปี ก่อนจะโตเต็มที่ สามารถเจริญเติบโตได้ดีในอากาศชื้น จึงมักพบทั่วไปในที่ราบต่ำของประเทศอินโดนีเซีย

ดอกกล้วยไม้ราตรี ดอกไม้ประจำชาติอินโดนีเซีย

ธงชาติอินโดนีเซีย

ธงชาติอืนโดนีเซีย

แผนที่ประเทศอินโดนีเซีย

แผนที่ประเทศอินโดนีเซีย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง