อักษรย่อชื่อสกุลกล้วยไม้และคู่ผสม Orchid Genera Table – M N O

อักษรย่อชื่อสกุลกล้วยไม้และคู่ผสม Orchid Genera Table – M N O

M
Mac Macodes Natural Genus
Mai Mailamaiara C x Diacm x L x Schom
Maka Macekara Arach x Phal x Ren x V x Vdps
Masd Masdevallia Natural Genus
Max Maxillaria Natural Genus
Mcdn Macradenia Natural Genus
Mcdsa Macradesa Gom x Mcdn
Mchza Micholitzara Aer x Asctm x Neof x V
Mclmra Mamoreara B x L x Schom
Mclna Mallanara Brs x Odm x Onc
Mcmr Macomaria Haem x Mac
Mcyra Maccoyara Aer x V x Vdps
Mdcla Mendoncella Natural Genus
Mdspl Mendosepalum Mdcla x Zspm
Micr Micropera Natural Genus
Milt Miltonia Natural Genus
Miz Mizutara C x Diacm x Schom
Mkra Mokara Arach x Asctm x V
Mlca Mormolyca Natural Genus
Mltnds Miltonioides Natural Genus
Mltnps Miltoniopsis Natural Genus
Mnda Maunderara Ada x Cda x Milt x Odm x Onc
Mndnm Menadenium Natural Genus
Mnra Moonara Aer x Asctm x Neof x Rhy
Moir Moirara Phal x Ren x V
Monn Monnierara Ctsm x Cyc x Morm
Morm Mormodes Natural Genus
Mpla Milpilia Milt x Trpla
Mpsa Milpasia Asp x Milt
Mrclm Meiracyllium Natural Genus
Mrsa Morrisonara Ada x Milt x Odm
Mscra Moscosoara Bro x Epi x Lps
Msda Matsudaara Bark x C x L x Soph
Msna Masonara Agn x Btmna x Clx x Otst x Prom x
Zspm
Mtad Miltada Ada x Milt
Mtadm Miltadium ada x Milt x Onc
Mtda Miltonioda Cda x Milt
Mtdm Miltonidium Milt x Onc
Mtssa Miltassia Brs x Milt
Mtst Miltistonia Bapt x Milt
Mtta Miltarettia Comp X Milt
Mxc Mexicoa Natural Genus
Mxcst Maxillacaste Lyc x Max
Mxlb Maxilobium Max x Xyl
Mycdm Mystacidium Natural Genus
Mymra Maymoirara C x Epi x Lps
Mymra Maymoirara C x Epi x Lps
N
Nak Nakamotoara Asctm x Neof x V
Nash Nashara Bro x Ctps x Diacm
Naug Naugleara Asctm x Ascgm x Ren
Nbps Neobatopus Crypt x Nbth
Nbth Neobathiea Natural Genus
Neof Neofinetia Natural Genus
Neogm Neoglossum Ascgm x Neof
Neost Neostylis Neof x Rhy
Ngara Ngara Arach x Ascgm x Ren
Ngda Neogardneria Natural Genus
Ngda Neogardneria Natural Genus
Ngl Nageliella Natural Genus
Ngrcm Neograecum Asgcm X Neof
Nhmta Nornahamamotoara Aer x Rhy x Vdps
Nkgwa Nakagawaara Aer x Dor x Phal
Nlra Nobleara Aer x Ren x V
Non Nonaara Aer x Ascgm x Ren
Nrna Northenara C x Epi x L x Schom
Ntl Notylia Natural Genus
Ntldm Notylidium Ntl x Onc
Ntlps Notylopsis Inps x Ntl
Ntlta Notylettia Comp x Nlt
Nwda Norwoodara Brs x Milt x Onc x Rdza
O
Oda Odontioda Cda x Odm
Odbrs Odontobrassia Brs x Odm
Odcdm Odontocidium Odm x Onc
Odm Odontoglossum Natural Genus
Odpla Odontopolia Odm x Trpla
Odrta Odontorettia Comp x Odm
Odtna Odontonia Milt x Odm
Oenla Oeoniella Natural Genus
Okr Okaara Asctm x Ren x Rhy x V
Onc Oncidium Natural Genus
Oncda Oncidioda Cda x Onc
Onclla Oncidiella Onc x Rdzlla
Oncna Oncidenia Mcdn x Onc
Oncpa Oncidpilia Onc x Trpla
Oncsa Oncidesa Gom x Onc
Onctta Oncidettia Comp x Onc
Onra Onoara Asctm x Ren x V x Vdps
Opsct Opsiscattleya C x Ctps
Opsis Opsisanda V x Vdps
Opst Opsistylis Rhy x Vdps
Orchis Orchis Natural Genus
Orncm Ornithocidium Onc x Orpha
Orpha Ornithophora Natural Genus
Orsps Orchiserapias Orchis x Srps
Orstdl Oerstedella Natural Genus
Osmgls Osmoglossum Natural Genus
Osmt Osmentara Bro x C x Lps
Otcx Otocolax Clx x Otst
Otglss Otoglossum Natural Genus
Otnsa Otonisia Agn x Otst
Otr Otaara B x Bro x C x L
Otspm Otosepalum Otst x Zspm
Otst Otostylis Natural Genus
Owsr Owensara Dor x Phal x Ren

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง