อักษรย่อชื่อสกุลกล้วยไม้และคู่ผสม Orchid Genera Table – J K L

อักษรย่อชื่อสกุลกล้วยไม้และคู่ผสม Orchid Genera Table – J K L

J
Jkl Johnkellyara Brs x Lchs x Onc x Rdza
Jmth Jumanthes Aerth x Jum
Jmzra Jimenezara Bro x L x Lps
Jnna Joannara Ren x Rhy x V
Jum Jumellea Natural Genus
Jwa Jewellara Bro x C x Epi x L
Jya Johnyeeara B x C x Epi x L x Schom x Soph
K
Kefst Kefersteinia Natural Genus
Kefth Keferanthes Cnths x Kefst
Kgra Kriegerara Ada x Cda x Odm x Onc
Kgw Kagawara Asctm x Ren x V
King Kingiella Natural Genus
Kir Kirchara C x Epi x L x Soph
Klma Klehmara Diacm x L x Schom
Kngdm Kingidium Natural Genus
Knp Knappara Asctm x Rhy x V x Vdps
Knud Knudsonara Asctm x Neof x Ren x Rhy x V
Kom Komkrisara Asctm x Ren x Rhy
Kpa Kippenara Dor X Vasco
Krsa Kraussara Bro x C x Diacm x Lps
Kwmta Kawamotoara B x C x Dga x Epi x L
Kza Kanzerara Chdrh x Prom x Z
L
L Laelia Natural Genus
Lauara Lauara Ascgm x Ren x Rhy
Lay Laycockara Arach x Phal x Vdps
Lbka Lancebirkara Bol x Cnths x Pes
Lc Laeliocattleya C x L
Lcdm Leocidium Lchs x Onc
Lcdpa Leocidpasia Asp x Lchs x Onc
Lchs Leochilus Natural Genus
Lcka Laeliocattkeria Bark x C x L
Lckp Lockopilia Lhta x Trpla
Lcmsa Leocidmesa Gom x Lchs x Onc
Lctm Luicentrum Asctm x Lsa
Lctna Laeliocatonia Bro x C x L
Lds Ludisia Natural Genus
Leeara Leeara Arach x V x Vdps
Lemra Lemaireara Bro x Ctps x Epi
Lep Lepanopsis Lths x Lpths
Lesl Leslieara Bro x Ctps x Diacm x Epi
Lgra Lagerara Asp x Cda x Odm
Lhta Lockhartia Natural Genus
Liaps Liaopsis L x Lps
Licht Lichtara Dor x Gchls x Phal
Lieb Liebmanara Asp x Cda x Onc
Lim Limara Arach x Ren x Vdps
Limtd Limatodes Natural Genus
Lkcdm Lockcidium Lhta x Onc
Lkchs Lockochilus Lchs x Lhta
Lkctta Lockochilettia Comp x Lchs x Lhta
Lkgch Lockogochilus Gom x Lchs x Lhta
Lkra Laeliokeria Bark x L
Lkstx Lockostalix Lhta x Sgmx
Lna Laelonia Bro x L
Lnps Luinopsis Lsa x Phal
Lnta Luinetia Lsa x Neof
Lnya Leaneyara Asctm x Rhy x Sarco x V
Low Lowara B x L x Soph
Lpna Lioponia Bro x Lps
Lps Laeliopsis Natural Genus
Lpt Leptotes Natural Genus
Lptdm Leptodendrum Epi x Lpt
Lpths Lepanthopsis Natural Genus
Lptka Leptokeria Bark x Lpt
Lptl Leptolaelia L x Lpt
Lptv Leptovola B x Lpt
Lpya Laeliopleya C x Lps
Lsa Luisia Natural Genus
Lscta Luascotia Asctm x Lsa x Neof
Lsnd Luisanda Lsa x V
Lst Luistylis Lsa x Rhy
Lths Lepanthes Natural Genus
Luic Luichilus Lsa x Sar
Luth Lutherara Phal x Ren x Rhy
Lvta Luivanetia Lsa x Neof x V
Lwnra Lowsonara Aer x Asctm x Rhy
Lwsra Lewisara Aer x Arach x Asctm x V
Lyc Lycaste Natural Genus
Lynra Lymanara Aer x Arach x Ren
Lyon Lyonara C x L x Soph
Lystr Lycasteria Bif x Lyc

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง