อักษรย่อชื่อสกุลกล้วยไม้และคู่ผสม Orchid Genera Table – P Q R

อักษรย่อชื่อสกุลกล้วยไม้และคู่ผสม Orchid Genera Table – P Q R

P
Pab Pabstia Natural Genus
Paph Paphiopedilum Natural Genus
Parn Parnataara Aer x Arach x Pha
Pcn Polycycnis Natural Genus
Pctls Pecteilis Natural Genus
Pdsnth Paradisanthus Natural Genus
Peh Pehara Aer x AraCh x V x Vdps
Pelcs Pelachilus Gchls x Pthia
Pelst Pelastylis Pthia x Rhy
Pes Pescatorea Natural Genus
Pett Pettitara Ada x Brs x Onc
Pga Pageara Asctm x Lsa x Rhy x V
Phaius Phaius Natural Genus
Phal Phalaenopsis Natural Genus
Phcal Phaiocalanthe Cal x Phaius
Phcym Phaiocymbidium Cym x Phaius
Phda Phalaerianda Aer x Phal x V
Phdps Phalandopsis Phal x Vdps
Phill Phillipsara Cnths x Stenia x Z
Phlla Phaliella King x Phal
Phnta Phalanetia Neof x Phal
Phrag Phragmipedium Natural Genus
Phrphm Phragmipaphium Paph x Phrag
Plchs Plectochilus Plrhz x Sarco
Plctm Pelacentrum Asctm x Pthia
Plgcm Plectrelgraecum Angcm x Plmths
Plmra Palmerara Btmna x Otst x Zspm
Plmths Plectrelminthus Natural Genus
Pln Pleione Natural Genus
Plra Paulara Asctm x Dor x Phal x Ren x V
Plrhz Plectorrhiza Natural Genus
Plsra Paulsenara Aer x Arach x Trgl
Pltrs Pelatoritis Dor x Pthia
Pmcpa Pomatocalpa Natural Genus
Pmctm Pomacentrum Asctm x Pmcpa
Pmtls Pomatochilus Pmcpa x Sarco
Pmtsa Pomatisia Lsa x Pmcpa
Pntp Pantapaara Ascgm x Ren x V
Pol Polystachya Natural Genus
Polra Pooleara Asctm x Ascgm x Phal x Ren
Pot Potinara B x C x L x Soph
Ppa Pepeara Asctm x Dor x Phal x Ren
Pplnnt Papilionanthe Natural Genus
Pptm Propetalum Prom x Z
Prcls Parachilus Psarco x Sarco
Prgm Porroglossum Natural Genus
Prom Promenaea Natural Genus
Prphln Paraphalaenopsis Natural Genus
Prra Perreiraara Aer x Rhy x V
Prths Promenanthes Cnths x Prom
Prx Prolax Clx x Prom
Psarco Parasarcochilus Natural Genus
Psbol Pescatobollea Bol x Pes
Psnth Pescoranthes Cnths x Pes
Psra Pescarhyncha Chdrh x Pes
Psw Pescawarrea Pes x Wra
Psychp Psychopsis Natural Genus
Pthia Pelatantheria Natural Genus
Pths Pleurothallis Natural Genus
Ptrcrs Pteroceras Natural Genus
Ptst Pterostylis Natural Genus
Pvla Porrovallia Masd x Prgm
Q
R
Rbf Robifinetia Neof x Rbq
Rbnra Robinara Aer x Asctm x Ren x V
Rbq Robiquetia Natural Genus
Rbst Robostylis Rhy x Rbq
Rcfta Roccaforteara Asp x Brs x Cda x Odm
Rchna Richardsonara Asp x Odm x Onc
Rcmza Richardmizutaara Asctm x Phal x Vdps
Rdchs Rodrichilus Lchs x Rdza
Rdcm Rodricidium Onc x Rdza
Rden Rodridenia Mcdn x Rdza
Rdgm Rodriglossum Odm x Rdza
Rdssa Rodrassia Brs x Rdza
Rdtna Rodritonia Milt x Rdza
Rdtps Rodrettiopsis Comp x Inps x Rdza
Rdtta Rodrettia Comp x Rdza
Rdza Rodriguezia Natural Genus
Rdzlla Rodrigueziella Natural Genus
Recc Recchara B x C x L x Schom
Ren Renanthera Natural Genus
Rfnda Renafinanda Neof x Ren x V
Rgn Raganara Ren x Trgl x V
Rhctm Rhynchocentrum Asctm x Rhy
Rhdps Rhyndoropsis Dor x Phal x Rhy
Rhin Rhinerrhiza Natural Genus
Rhincs Rhinochilus Rhin x Sarco
Rhnps Rhynchonopsis Phal x Rhy
Rhrds Rhynchorides Aer x Rhy
Rhv Rhynchovanda Rhy x V
Rhy Rhynchostylis Natural Genus
Rhynch Rhyncholaelia Natural Genus
Ridl Ridleyara Arach x Trgl x V
Rlla Rumrillara Asctm x Neof x Rhy
Rmsya Ramasamyara Arach x Rhy x V
Rnctm Renancentrum Asctm x Ren
Rnds Renades Aer x Ren
Rnet Renanetia Neof x Ren
Rngl Renaglottis Ren x Trgl
Rngm Renanthoglossum Ascgm x Ren
Rnnd Renanda Arach x Ren x V
Rnnthg Renantherella Natural Genus
Rnps Renanopsis Ren x Vdps
Rnst Renanstylis Ren x Rhy
Rntda Renanatanda Ren x V
Rnthps Renanthopsis Phal x Ren
Rnya Ronnyara Aer x Asctm x Rhy x V
Rodps Rodriopsis Inps x Rdza
Rolf Rolfeara B x C x Soph
Roth Rothara B x C x Epi x L x Soph
Rskra Rosakirschara Asctm x Neof x Ren
Rsra Roseara Dor x King x Phal x Ren
Rssgls Rossioglossum Natural Genus
Rstp Restrepia Natural Genus
Rtra Rotorara Bol x Cnths x Kefst
Rud Rudolfiella Natural Genus

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง