อักษรย่อชื่อสกุลกล้วยไม้และคู่ผสม Orchid Genera Table – S T U

อักษรย่อชื่อสกุลกล้วยไม้และคู่ผสม Orchid Genera Table – S T U

S
Saccm Saccolabium Natural Genus
Sand Sanderara Brs x Cda x Odm
Sapp Sappanara Arach x Phal x Ren
Sarco Sarcochilus Natural Genus
Satm Satyrium Natural Genus
Sbgcm Sobennigraecum Angcm x Sbk
Sbk Sobennikoffia Natural Genus
Sc Sophrocattleya C x Soph
Scgl Scaphyglottis Natural Genus
Schfa Schafferara Asp x Brs x Cda x Milt x Odm
Schom Schromburgkia Natural Genus
Sctt Scottara Aer x Arach x Lsa
Scu Scullyara C x Epi x Schom
Sdnfda Sedenfadenia Natural Genus
Sdr Sedirea Natural Genus
Sdra Sauledaara Asp x Brs x Milt x Onc x Rdza
Seidnf Seidenfadenia Natural Genus
Sel Selenipedium Natural Genus
Sev Sevedrinara Diacm x L x Soph
Sfdra Stanfieldara Epi x L x Soph
Sgka Sagarikara Aer x Arach x Rhy
Sgmx Sigmatostalix Natural Genus
Sgra Segerara Asp x Cda x Milt x Odm x Onc
Shgra Shigeuraara Asctm x Ascgm x Ren x V
Shipm Shipmanara Bro x Diacm x Schom
Shva Shiveara Asp x Brs x Odm x Onc
Sidr Sidranara Ascrm x Phal x Ren
Silpa Silpaprasertara Aer x Asctm x Snths
Sjma Sanjumeara Aer x Neof x Rhy x V
Sl Sophrolaelia L x Soph
Slad Sladeara Dor x Phal x Sarco
Slc Sophrolaeliocattleya C x L x Soph
Smbc Schombocattleya C x Schom
Smbcna Schombocatonia Bro x C x Schom
Smbdcm Schombodiacrium Diacm x Schom
Smbep Schomboepidenrum Epi x Schom
Smbl Schombolaelia L x Schom
Smbna Schombonia Bro x Schom
Smbts Schombonitis Schrom x Soph
Smbv Schombavola B x Schom
Snths Sarcanthus Natural Genus
Sob Sobralia Natural Genus
Soph Sophronitis Natural Genus
Spa Spathoglottis Natural Genus
Sphrnt Sophronitella Natural Genus
Sran Sarcomoanthus Sarco x Dry
Srctm Sarcocentrum Asctm x Sarco
Srdts Saridestylis Asr x Rhy x Snths
Srka Srisukara Asctm x Clis x Rhy
Srnps Sarconopsis Phal x Sarco
Srps Serapias Natural Genus
Srth Sarcothera Ren x Sarco
Srts Sartylis Rhy x Sarco
Srv Sarcovanda Sarco x V
Srza Sarcorhiza Rhin x Sarco
Staal Staalara Bark x L x Soph
Stac Stacyara C x Epi x Soph
Stan Stanhopea Natural Genus
Stchls Staurochilus Natural Genus
Stenia Stenia Natural Genus
Stga Stangora Gga x Stan
Stlma Stellamizutaara Bro x Bro x C
Stmra Stamariara Asctm x Phal x Ren x V
Stncn Stanhocycnis Pcn x Stan
Strpss Stauropsis Natural Genus
Stwt Stewartara Ada x Cda x Odm
Sut Sutingara Arach x Asctm x Phal x V x Vdps
Sxa Seahexa Hex x Hxsa
Sya Sallyyeeara B x Bro x C x Ctps x Diacm x Epi
x L x Schom x Soph
Sympho Symphoglossum Natural Genus
Symphy Symphyglossum Natural Genus
T
Tbcm Tubaecum Angcm x Tblm
Tbwa Turnbowara Bark x Bro x C
Thel Thelymitra Natural Genus
Thra Teohara Arach x Ren x V x Vdps
Thsra Thesaera Aergs x Aerth
Thu Thunia Natural Genus
Trcdm Trichocidium Onc x Trctm
Trcps Trichopsis Trgl x Vdps
Trctm Trichocentrum Natural Genus
Trcv Trichovanda Trgl x V
Trev Trevorara Arach x Phal x V
Trgca Trigolyca Mcla x Trgdm
Trgdm Trigonidium Natural Genus
Trgl Trichoglottis Natural Genus
Trnps Trichonopsis Phal x Trgl
Trpla Trichopilia Natural Genus
Trst Trichostylis Rhy x Trgl
Trta Trautara Dor x Lsa x Phal
Ttct Tetracattleya C x Ttma
Ttdm Tetradiacrium Diacm x Ttma
Ttka Tetrakeria Bark x Ttma
Ttps Tetraliopsis Lps x Ttma
Tttna Tetratonia Bro x Ttma
Tub Tuberolabium Natural Genus
Tuck Tuckerara C x Diacm x Epi
U
Upta Uptonara Phal x Rhy x Sarco

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง