ตีนตุ๊กแกฝรั่งเป็นไม้เลื้อยที่เกาะอาศัยตามต้นไม้ใหญ่ นิยมปลูกติดกับกำแพงให้ทอดเลื้อยคลุมทั่วทั้งกำแพง ชอบแสงแดดจัด แต่ก็สามารถปรับตัวให้อยู่ในที่มีแสงแดดรำไร จึงสามารถนำมาปลูกเป็นไม้ประดับภายในอาคารได้ โดยปลูกในกระถางแขวนให้เถาและใบห้อยย้อย หรือปลูกให้เลื้อยพันกับหลักในแนวตั้งก็ดูสวยงาม เนื่องจากใบที่ดูอ่อนช้อย

ตีนตุ๊กแกฝรั่งเป็นไม้เถาที่มีใบแฉก 3–5 แฉก คล้ายใบตำลึงมีมากมายหลายพันธุ์ หลายสี เช่น พื้นใบสีเขียวล้วน พื้นใบเขียวของใบด่างขาว หรือเหลืองอ่อน กลางใบอาจมีรอยด่างสีเขียวอมเทา

ตีนตุ๊กแกเจริญเติบโตได้ดีในดินที่ร่วนซุยและดินปนทราย ชอบแสงแดดจัด แต่ก็สามารถปรับตัวให้อยู่ในที่มีแสงแดดรำไร ขยายพันธุ์ด้วยการชำกิ่งหรือทับกิ่ง มีประสิทธิภาพสูงในการดูดสารพิษจำพวกสารเบนซิน และยังคายความชื้นให้แก่บรรยากาศภายในห้องได้มากอีกด้วย จึงเป็นไม้ประดับที่น่าสนใจมากอีกชนิดหนึ่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ Hedera helix L.
วงศ์ ARALIACEAE
ถิ่นกำเนิด ยุโรปแถบสแกนดิเนเวีย และรัสเซีย
แสงแดด กึ่งแดด – กึ่งลม
อุณหภูมิ 16–24 องศาเซลเซียส
ความชื้น ต้องการความชื้นสูง
น้ำ ต้องการน้ำปานกลาง
การดูแล เป็นพืชที่ต้องการน้ำพอสมควรโดยเฉพาะในหน้าแล้ง และควรฉีดละอองน้ำให้ความชุ่มชื้นแก่ใบด้วยเมื่อเห็นว่าอากาศแห้ง
การปลูก ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำ ถ้าใช้ปลูกในกระถางทรงตื้นหรือกระถางแขวนส่วนผสมของดินใช้ดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1 ส่วน เศษใบไม้ผุ 1 ส่วน ควรใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ละลายน้ำรดเดือนละครั้ง
การขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์ด้วยการชำกิ่งหรือทับกิ่ง
อัตราการคายความชื้น ปานกลางถึงมาก
อัตราการดูดสารพิษ มาก
ตีนตุ๊กแกฝรั่ง