จั๋งเป็นพืชในตระกูลปาล์ม เป็นพืชที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยจะปลูกลงดินหรือในกระถางก็ได้

จั๋งเป็นปาล์มที่ขึ้นเป็นกอ ถ้าปลูกลงดินภายนอกอาคารจะสูงได้ถึง 3-4 เมตร แต่ถ้าปลูกภายในอาคารจะสูงประมาณ 2 เมตร ลักษณะเด่นของจั๋งก็คือมีใบสีเขียวเข้มเป็นมัน แยกเป็นแฉกๆ คล้ายพัด มีใบย่อย 5-10 ใบ ติดอยู่กับก้านใบ ลำต้นตรงแข็งแรง

จั๋งเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตค่อนข้างช้า แต่เป็นพืชที่เลี้ยงง่าย ทนแล้งได้ดี เจริญเติบโตได้แม้ในที่ที่มีอากาศแห้งแล้งหรือขาดน้ำเป็นเวลาหลายๆ วัน ทนต่อโรคและแมลงได้ดี แต่ต้องการแสงแดดพอสมควร

จั๋งเป็นไม้ประดับที่เป็นที่นิยมมากชนิดหนึ่ง เพราะความโดดเด่นของใบ แต่ต้องไม่ควรมองข้ามคุณสมบัติในการดูดสารพิษในอากาศของจั๋ง เพราะจั๋งมีความสามารถในการดูดสารพิษในอากาศได้ดีมากชนิดหนึ่งเลยทีเดียว

ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhapis excelsa
วงศ์ PALMAE
ถิ่นกำเนิด จีนและญี่ปุ่น
แสงแดด กึ่งแดด
อุณหภูมิ 18-24 องศาเซลเซียส
ความชื้น ต้องการความชื้นปานกลาง
น้ำ ต้องการน้ำปานกลาง
การดูแล เป็นพืชที่ต้องการแสงแดดพอสมควร ไม่ต้องการน้ำมาก ต้องการความชื้นบ้าง ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกละลายน้ำรดเดือนละครั้ง และเปลี่ยนกระถางทุกปี
การปลูก ขยายพันธุ์โดยการใช้หน่ออ่อนไปปลูก ชอบดินร่วนซุยที่มีอินทรีวัตถุ ใช้ดินร่วน 3 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3 ส่วน ทราย 1 ส่วน ใบไม้ผุ 1 ส่วน
การขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์โดยการใช้หน่ออ่อนไปปลูก
อัตราการคายความชื้น มาก
อัตราการดูดสารพิษ มาก
จั๋ง