กล้วยไม้

กล้วยไม้ Orchid การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ไม้ประดับยอดนิยม

ประวัติกล้วยไม้ ลักษณะทั่วไป การจำแนกกล้วยไม้ กล้วยไม้สกุลต่างๆ วิธีการปลูก การให้น้ำและปุ๋ย การขยายพันธุ์ โรคและแมลงศัตรู

กล้วยไม้ Orchid

กล้วยไม้ (Orchid) เป็นพืชวงศ์ใหญ่ที่มีดอกสวยงาม มีความหลากหลายทั้งสีสันลวดลาย ขนาด รูปทรง และกลิ่น เรียกได้ว่าเป็นพืชดอกที่มีความหลากหลายมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง มีมากกว่า 800 สกุล พบในธรรมชาติมากกว่าสองหมื่นชนิด ด้วยความสวยงามและความหลากหลายทำให้กล้วยไม้เป็นที่นิยมไปทั่วโลก มีการปรับปรุงสายพันธุ์โดยการผสมข้ามชนิดข้ามสกุลมากกว่าสามหมื่นคู่ผสม ทำให้กล้วยไม้มีความสวยงามและหลากหลายมากยิ่งขึ้น

กล้วยไม้ Orchid

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง