ดอกกัลปพฤกษ์ ดอกไม้ประจำจังหวัดราชบุรี

ดอกกัลปพฤกษ์
ดอกไม้ประจำจังหวัดราชบุรี

ดอกกัลปพฤกษ์ ดอกไม้ประจำจังหวัดราชบุรี

ดอกไม้ประจำจังหวัด
ราชบุรี
ชื่อดอกไม้
ดอกกัลปพฤกษ์
ชื่อสามัญ
Pink Cassia, Pink Shower, Wishing Tree
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cassia bakeriana Craib.
วงศ์
LEGUMINOSAE
ชื่ออื่น
กัลปพฤกษ์ (ภาคกลาง, ภาคเหนือ), กานล์ (เขมร-สุรินทร์), เปลือกขม (ปราจีนบุรี)
ลักษณะทั่วไป
กัลปพฤกษ์เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 5–15 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดกลมหรือรูปร่ม แผ่กว้าง ใบประกอบขนนก ใบย่อย 5–8 คู่ ใบรูปไข่แกมขอบขนาน หรือแกมใบหอก โคนใบเบี้ยว ใบมีขนนุ่มทั้งสองด้าน ออกดอกเป็นช่อพร้อมใบอ่อนตามกิ่ง มี 5 กลีบ สีชมพู แล้วซีดจนเป็นสีขาวเมื่อใกล้โรย ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์–เมษายน ผลเป็นฝักกลมยาวมีขนนุ่ม สีเทา เมล็ด จำนวนมาก
การขยายพันธุ์
เพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม
เติบโตได้ดีในดินร่วนปนทราย ทนแล้งได้ดี
ถิ่นกำเนิด
ไทย ลาว พม่า และเวียดนาม

ดอกไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง