ดอกโสน ดอกไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดอกโสน
ดอกไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดอกโสน ดอกไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดอกไม้ประจำจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ชื่อดอกไม้
ดอกโสน
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Sesbania aculeata
วงศ์
LEGUMINOSAE
ชื่ออื่น
โสน, โสนหิน, โสนกินดอก (ภาคกลาง), ผักฮองแฮง (ภาคเหนือ)
ลักษณะทั่วไป
เป็นไม้ล้มลุก เป็นพุ่มขนาดกลาง ลำต้นสูงเปราะบางเพราะไม่มีแก่น สูงประมาณ 2–3 เมตร มีกิ่งก้านห่างๆ ใบเล็กฝอยคล้าย กับใบมะขามหรือใบกระถิน ดอกสีเหลืองคล้ายดอกแค แต่ดอกเล็กกว่า มีฝักยาว มีเมล็ดในฝักคล้ายกับถั่วเขียวแต่ฝักยาวกว่า
การขยายพันธุ์
โดยเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม
ที่ชื้นแฉะ ริมคลอง ริมคูน้ำ
ถิ่นกำเนิด

ดอกไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง