ดอกเสี้ยวดอกขาว ดอกไม้ประจำจังหวัดตาก, น่าน

ดอกเสี้ยวดอกขาว
ดอกไม้ประจำจังหวัดตาก
ดอกไม้ประจำจังหวัดน่าน

ดอกเสี้ยวดอกขาว ดอกไม้ประจำจังหวัดตาก, น่าน

ดอกไม้ประจำจังหวัด
ตาก, น่าน
ชื่อดอกไม้
ดอกเสี้ยวดอกขาว
ชื่อสามัญ
Orchid Tree, Purple Bauhinia
ชื่อวิทยาศาสตร์
Bauhinia variegata L.
วงศ์
LEGUMINOSAE
ชื่ออื่น
เสี้ยวป่าดอกขาว
ลักษณะทั่วไป
ต้นสูง 5–10 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดกลม ใบเดี่ยวค่อนข้างกลม ปลายและโคนใบเว้า คล้ายใบแฝดติดกัน ใต้ใบมีขน ออกดอกเป็นช่อที่ซอกใบและปลายกิ่ง 6–10 ดอก มี 5 กลีบคล้ายดอกกล้ายไม้มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกดอกตลอดปี ดอกดกช่วง เดือนพฤศจิกายน–มีนาคม ผลเป็นฝักแบน เมื่อแก่จะแตกเป็น 2 ซีก
การขยายพันธุ์
เพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม
เติบโตได้ดีในดินที่ระบายน้ำดี ความชื้นสูง แสงแดดจัด
ถิ่นกำเนิด
อินเดีย, มาเลเซีย

ดอกไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง