ดอกกระเจียว ดอกไม้ประจำจังหวัดชัยภูมิ

ดอกกระเจียว
ดอกไม้ประจำจังหวัดชัยภูมิ

ดอกกระเจียว ดอกไม้ประจำจังหวัดชัยภูมิ

ดอกไม้ประจำจังหวัด
ชัยภูมิ
ชื่อดอกไม้
ดอกกระเจียว
ชื่อสามัญ
Siam Tulip
ชื่อวิทยาศาสตร์
Curcuma
วงศ์
ZINGIBERACEAE
ชื่ออื่น
กาเตียว (ตะวันออกเฉียงเหนือ), จวด (ใต้), อาวแดง (เหนือ)
ลักษณะทั่วไป
กระเจียว เป็นพืชล้มลุกมีเหง้าอยู่ในดิน จะพักตัวในฤดูหนาวและร้อน เมื่อถึงฤดูฝนจึงจะเริ่มผลิใบและดอก ใบยาวคล้ายใบพาย ออกใบและดอกพร้อมกัน ต้นสูงประมาณ 2 ฟุต ดอกสีเหลืองในแดง กาบดอกสีม่วง ออกดอกพร้อมกัน
การขยายพันธุ์
แยกหน่อ
สภาพที่เหมาะสม
อากาศชื้นเย็น
ถิ่นกำเนิด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ตามเขตชายแดนไทย-ลาว และตามเขตชายแดนไทย-เขมร

ดอกไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง