ดอกบัวหลวง ดอกไม้ประจำจังหวัดปทุมธานี, พิจิตร, สุโขทัย, หนองบัวลำภู, อุบลราชธานี

ดอกบัวหลวง
ดอกไม้ประจำจังหวัดปทุมธานี
ดอกไม้ประจำจังหวัดพิจิตร
ดอกไม้ประจำจังหวัดสุโขทัย
ดอกไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
ดอกไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

ดอกบัวหลวง ดอกไม้ประจำจังหวัดปทุมธานี, พิจิตร, สุโขทัย, หนองบัวลำภู, อุบลราชธานี

ดอกไม้ประจำจังหวัด
ปทุมธานี, พิจิตร, สุโขทัย, หนองบัวลำภู, อุบลราชธานี
ชื่อดอกไม้
ดอกบัวหลวง
ชื่อสามัญ
Nelumbo nucifera
ชื่อวิทยาศาสตร์
Nymphaea lotus Linn.
วงศ์
NYMPHACACEAE
ชื่ออื่น
บุณฑริก, สัตตบงกช
ลักษณะทั่วไป
เป็นพรรณไม้น้ำประเภทพืชล้มลุก มีลำต้นและหัวอยู่ในดินใต้น้ำ การเจริญชูก้านใบและดอกขึ้นมาบนผิวน้ำ
ใบมีลักษณะกลมกว้างใหญ่ ผิวใบเรียบ สีเขียวขอบน้ำตาล ดอกเป็นกลีบซ้อนกันหลายชั้น
มีสีขาว ชมพู เหลือง ลักษณะ สีสัน ขนาดของใบและดอกขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์
การขยายพันธุ์
โดยการเพาะเมล็ด แยกกอจากหัวหรือเหง้า
สภาพที่เหมาะสม
ดินเหนียว ดินนา ดินผสมอินทรีย์ ต้องการน้ำมากเพราะเป็นพืชเจริญในน้ำ แสงแดดอ่อน
จนถึง แดดจัด
ถิ่นกำเนิด
แถบทวีปเอเชีย เช่น ประเทศจีน อินเดีย และไทย

ดอกไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง