ดอกชิงชัน ดอกไม้ประจำจังหวัดหนองคาย

ดอกชิงชัน
ดอกไม้ประจำจังหวัดหนองคาย

ดอกชิงชัน ดอกไม้ประจำจังหวัดหนองคาย

ดอกไม้ประจำจังหวัด
หนองคาย
ชื่อดอกไม้
ดอกชิงชัน
ชื่อสามัญ
Rosewood
ชื่อวิทยาศาสตร์
Dalbergia oliveri Gamble
วงศ์
LEGUMINOSAE
ชื่ออื่น
ชิงชัน ประดู่ชิงชัน (ภาคกลาง), ดู่สะแดน (เหนือ)
ลักษณะทั่วไป
เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 15–25 เมตร เปลือกสีน้ำตาลอมเทาล่อนเป็นแว่น ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ ใบย่อยเรียงสลับ แผ่นใบรูปรีแกมรูปไข่ โคนใบและปลายใบมน ท้องใบสีจางกว่าหลังใบ ดอกขนาดเล็ก สีขาวแกมม่วง ผลเป็นฝักแบน รูปหอก หัวท้ายแหลม
การขยายพันธุ์
เพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม
ดินทุกชนิด เป็นไม้กลางแจ้ง ต้องการน้ำปานกลาง
ถิ่นกำเนิด
ป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณทั่วไป ยกเว้นภาคใต้

ดอกไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง