ดอกกาญจนิกา ดอกไม้ประจำจังหวัดกาญจนบุรี

ดอกกาญจนิกา
ดอกไม้ประจำจังหวัดกาญจนบุรี

ดอกกาญจนิกา ดอกไม้ประจำจังหวัดกาญจนบุรี

ดอกไม้ประจำจังหวัด
กาญจนบุรี
ชื่อดอกไม้
ดอกกาญจนิกา
ชื่อสามัญ
Night Flower Jasmin
ชื่อวิทยาศาสตร์
Nyctathes arbotristis
วงศ์
ชื่ออื่น
ลักษณะทั่วไป
เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลางสูงประมาณ 15 เมตร ใบเดี่ยวออกเป็นคู่ สลับกันไปตามข้อของต้น สีเขียวมีขนอ่อนๆ ออกดอกเป็นช่อ ตามส่วนยอดและโคนก้านใบ แต่ละช่อมีดอกประมาณ 5-8 ดอก ดอกสีขาวมี 6 กลีบ กลีบดอกจะบิดเวียนไปทางขวางคล้ายกังหัน ปลายกลีบเหมือนหางปลา วงในดอกเป็นสีแดงแสด หลอดดอกสีแง เกสรเป็นเส้นเล็กละเอียดซ้อนอยู่ในหลอดดอก มีกลิ่นหอม บานกลางคืน ออกดอกตลอดปี
การขยายพันธุ์
เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง และปักชำ
สภาพที่เหมาะสม
ดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดี ความชื้นปานกลาง แสงแดดจัด
ถิ่นกำเนิด
ประเทศอินเดีย

ดอกไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง