ดอกสุพรรณิการ์ ดอกฝ้ายคำ ดอกไม้ประจำจังหวัดนครนายก, บุรีรัมย์, สระบุรี, สุพรรณบุรี, อุทัยธานี

ดอกสุพรรณิการ์ ดอกฝ้ายคำ
ดอกไม้ประจำจังหวัดนครนายก
ดอกไม้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
ดอกไม้ประจำจังหวัดสระบุรี
ดอกไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
ดอกไม้ประจำจังหวัดอุทัยธานี

ดอกสุพรรณิการ์ ดอกฝ้ายคำ ดอกไม้ประจำจังหวัดนครนายก บุรีรัมย์ สระบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี

ดอกไม้ประจำจังหวัด
นครนายก, บุรีรัมย์, สระบุรี, สุพรรณบุรี, อุทัยธานี
ชื่อดอกไม้
ดอกสุพรรณิการ์
ชื่อสามัญ
Yellow Cotton Tree
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cochlospermum regium (Mart. & Schrank) Pilg.
วงศ์
BIXACEAE (COCHLOSPERMACEAE)
ชื่ออื่น
ฝ้ายคำ (ภาคเหนือ), สุพรรณิการ์ (ภาคกลาง)
ลักษณะทั่วไป
ต้นสูง 7–15 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดค่อนข้างกลม ใบเดี่ยว รูปหัวใจหรือทรงกลม ใบจักเป็นแฉกแหลมลึก 3–5 แฉก ก้านใบยาวสีแดงอมน้ำตาล ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง สีเหลือง ออกดอกช่วง เดือนธันวาคม-มีนาคม
การขยายพันธุ์
โดยการเพาะเมล็ด ปักชำ
สภาพที่เหมาะสม
ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย อากาศเย็น แสงแดดจัด
ถิ่นกำเนิด
อเมริกากลาง และอเมริกาใต้

ดอกไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง