ดอกสุพรรณิการ์ ดอกฝ้ายคำ ดอกไม้ประจำจังหวัดนครนายก, บุรีรัมย์ , สระบุรี, สุพรรณบุรี, อุทัยธานี

ดอกสุพรรณิการ์ ดอกฝ้ายคำ
ดอกไม้ประจำจังหวัดนครนายก
ดอกไม้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
ดอกไม้ประจำจังหวัดสระบุรี
ดอกไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
ดอกไม้ประจำจังหวัดอุทัยธานี

ดอกสุพรรณิการ์ ดอกฝ้ายคำ ดอกไม้ประจำจังหวัดนครนายก, บุรีรัมย์ , สระบุรี, สุพรรณบุรี, อุทัยธานี

ดอกไม้ประจำจังหวัด
นครนายก, บุรีรัมย์ , สระบุรี, สุพรรณบุรี, อุทัยธานี
ชื่อดอกไม้
ดอกสุพรรณิการ์
ชื่อสามัญ
Yellow Cotton Tree
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cochlospermum regium (Mart. & Schrank) Pilg.
วงศ์
BIXACEAE (COCHLOSPERMACEAE)
ชื่ออื่น
ฝ้ายคำ (ภาคเหนือ), สุพรรณิการ์ (ภาคกลาง)
ลักษณะทั่วไป
ต้นสูง 7–15 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดค่อนข้างกลม ใบเดี่ยว รูปหัวใจหรือทรงกลม ใบจักเป็นแฉกแหลมลึก 3–5 แฉก ก้านใบยาวสีแดงอมน้ำตาล ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง สีเหลือง ออกดอกช่วง เดือนธันวาคม-มีนาคม
การขยายพันธุ์
โดยการเพาะเมล็ด ปักชำ
สภาพที่เหมาะสม
ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย อากาศเย็น แสงแดดจัด
ถิ่นกำเนิด
อเมริกากลาง และอเมริกาใต้

ดอกไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง