ดอกเกด ดอกไม้ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ดอกเกด
ดอกไม้ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ดอกเกด ดอกไม้ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ดอกไม้ประจำจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
ชื่อดอกไม้
ดอกเกด
ชื่อสามัญ
Milkey Tree
ชื่อวิทยาศาสตร์
Manilkara hexandra
วงศ์
SAPOTACEAE
ชื่ออื่น
ครินี ไรนี (ฮินดู), เกด (กลาง)
ลักษณะทั่วไป
เป็นไม้ยืนต้น สูงประมาณ 8-15 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ใบสีเขียวเข้มเป็นมัน รูปทรงคล้ายรูปหัวใจ ออกดอกเป็นกลุ่ม ตามง่ามใบ ดอกสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอม
แต่ละดอกมี 18 กลีบ มีกลีบรองดอก 6 กลีบเรียงซ้อนกันเป็น 2 ชั้น ออกดอกช่วงเดือนมกราคม
ถึง เดือนกรกฎาคม
การขยายพันธุ์
เพาะเมล็ด และตอนกิ่ง
สภาพที่เหมาะสม
ป่าดงดิบแล้ง และป่าชายหาดทางใต้ ต้องการแสงแดดจัด ต้องการน้ำน้อย
ถิ่นกำเนิด
เอเชีย ประเทศไทยตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไป และตามเกาะต่างๆ

ดอกไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง