ดอกจำปูน ดอกไม้ประจำจังหวัดพังงา

ดอกจำปูน
ดอกไม้ประจำจังหวัดพังงา

ดอกจำปูน ดอกไม้ประจำจังหวัดพังงา

ดอกไม้ประจำจังหวัด
พังงา
ชื่อดอกไม้
ดอกจำปูน
ชื่อสามัญ
Jum-poon
ชื่อวิทยาศาสตร์
Anaxagorea siamensis
วงศ์
ANNONACEAE
ชื่ออื่น
ลักษณะทั่วไป
เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ต้นใบและกิ่งคล้ายๆ กระดังงา ลำต้นสูงประมาณ 10-15 เมตร กิ่งก้านจะเกลี้ยง ลำต้นตรง เปลือกเรียบมีสีเทาคล้ำ ใบสีเขียวเป็นมัน พื้นใบเกลี้ยง ยาวประมาณ 4-6 นิ้ว ดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกตามยอดหรือโคนก้านใบ ลักษณะดอกจะแข็ง มีสีขาวเป็นมัน มี 3 กลีบ เมื่อบานเต็มที่ประมาณ 1 นิ้ว มีกลิ่นหอมแรงตอนกลางวัน
การขยายพันธุ์
โดยการเพาะเมล็ดและการตอนกิ่ง แต่เพาะเมล็ดจะได้ผลดีกว่า
สภาพที่เหมาะสม
เป็นไม้กลางแจ้ง ขึ้นได้ในดินทุกชนิด
ถิ่นกำเนิด
ภาคใต้ของประเทศไทย

ดอกไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง