ดอกแก้ว ดอกไม้ประจำจังหวัดสระแก้ว

ดอกแก้ว
ดอกไม้ประจำจังหวัดสระแก้ว

ดอกแก้ว ดอกไม้ประจำจังหวัดสระแก้ว

ดอกไม้ประจำจังหวัด
สระแก้ว
ชื่อดอกไม้
ดอกแก้ว
ชื่อสามัญ
Orang Jessamine
ชื่อวิทยาศาสตร์
Murraya paniculata
วงศ์
RUTACEAE
ชื่ออื่น
แก้ว, แก้วขาว (ภาคกลาง), แก้วขี้ไก่ (ยะลา), แก้วพริก, ตะไหลแก้ว (ภาคเหนือ)
ลักษณะทั่วไป
แก้วเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางสูงประมาณ 5–10 เมตร ทรงพุ่มไม่เป็นระเบียบ ใบออกเป็นช่อ เป็นแผงเรียงสลับกัน ใบเป็นมันสีเขียวเข้ม ขอบใบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อย ออกดอกเป็นช่อใหญ่ ช่อสั้น ออกตามปลายกิ่ง กลิ่นหอม ดอกบานเต็มที่ขนาด 2–3 เซนติเมตร ผลรูปไข่ รี ปลายทู่ มีสีส้ม ภายในมีเมล็ด 1–2 เมล็ด
การขยายพันธุ์
เพาะเมล็ด, ตอนกิ่ง
สภาพที่เหมาะสม
ดินร่วนซุย ดินร่วนปนทราย แสงแดดจัด
ถิ่นกำเนิด
จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, อินเดีย และภูมิภาคอินโดจีน

ดอกไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง