ดอกธรรมรักษา ดอกไม้ประจำจังหวัดลำปาง

ดอกธรรมรักษา
ดอกไม้ประจำจังหวัดลำปาง

ดอกธรรมรักษา ดอกไม้ประจำจังหวัดลำปาง

ดอกไม้ประจำจังหวัด
ลำปาง
ชื่อดอกไม้
ดอกธรรมรักษา
ชื่อสามัญ
Heliconia
ชื่อวิทยาศาสตร์
Heliconia spp.
วงศ์
HELICONIACEAE
ชื่ออื่น
ก้ามกุ้ง
ลักษณะทั่วไป
ธรรมรักษาเป็นพรรณไม้ล้มลุก อวบน้ำ มีลำต้นใต้ดิน เรียกว่า เหง้า ลักษณะคล้ายกับกล้วย ลำต้นสูงประมาณ 1–2 เมตร เจริญเติบโตโดยการแตกหน่อออกมาเป็นกอ ลักษณะใบคล้ายใบกล้วย เรียงสลับกัน มีสีเขียว ผิวเรียบเป็นมัน ขนาดของใบ ขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์ ออกดอกเป็นช่อตรงส่วนยอดของลำต้น ลักษณะช่อดอกตั้งและห้อยลงแล้วแต่ชนิดพันธุ์ ในแต่ละช่อดอกมี 4–8 ดอก ดอกมีสีส้ม แดง เหลือง และชมพู ผลคือส่วนของดอกเมื่อแก่ก็จะกลายเป็น เมล็ด
การขยายพันธุ์
เพาะเมล็ด, แยกกอ, เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
สภาพที่เหมาะสม
ดินร่วนซุย ดินร่วนปนทราย แสงแดดรำไร จนถึงแสงแดดจัด
ถิ่นกำเนิด
อเมริกาใต้

ดอกไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง