ดอกโกมาชุม ดอกไม้ประจำจังหวัดระนอง

ดอกโกมาชุม
ดอกไม้ประจำจังหวัดระนอง

ดอกโกมาชุม ดอกไม้ประจำจังหวัดระนอง

ดอกไม้ประจำจังหวัด
ระนอง
ชื่อดอกไม้
ดอกโกมาชุม
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Dendrodium formosum
วงศ์
ORCHIDACEAE
ชื่ออื่น
เอื้องเงินหลวง
ลักษณะทั่วไป
เป็นกล้วยไม้ประเภทอิงอาศัย ลำต้นเจริญทางด้านข้าง มีลำลูกกล้วยตั้งตรง กลมค่อนข้างอ้วน ความยาวประมาณ 30–50 เซนติเมตร ที่กาบใบมีขนสีดำลักษณะใบรูปไข่ยาวรี ยาวประมาณ 10–15 เซนติเมตร ปลายใบมี 2 แฉกไม่เท่ากัน ออกดอกที่ยอด ช่อดอกสั้น
ช่อหนึ่งๆ มี 3–5 ดอก กลีบดอกมีสีขาว ปากสีเหลืองส้มโคนปากสอบปลายปากเว้า มีสันนูนสองสันจากโคน ออกมาถึงกลางปาก ขนาดดอกโตประมาณ 10 เซนติเมตร มีกลิ่นหอมอ่อน ออกดอกเดือนตุลาคมถึงธันวาคม
การขยายพันธุ์
แยกลำ
สภาพที่เหมาะสม
เป็นกล้วยไม้รากอากาศ ชอบอากาศชื้น
ถิ่นกำเนิด
บริเวณที่ราบต่ำและที่ราบสูงในประเทศอินเดีย พม่า เวียตนาม และไทย

ดอกไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง