ดอกพุทธรักษา ดอกไม้ประจำจังหวัดชุมพร

ดอกพุทธรักษา
ดอกไม้ประจำจังหวัดชุมพร

ดอกพุทธรักษา ดอกไม้ประจำจังหวัดชุมพร

ดอกไม้ประจำจังหวัด
ชุมพร
ชื่อดอกไม้
ดอกพุทธรักษา
ชื่อสามัญ
Butsarana
ชื่อวิทยาศาสตร์
Canna indica Linn.
วงศ์
CANNACEAE
ชื่ออื่น
ลักษณะทั่วไป
พุทธรักษาเป็นพรรณไม้ล้มลุก เนื้ออ่อนอวบน้ำ ลำต้นสูงประมาณ 1–2 เมตร มีลำต้นอยู่ใต้ดินเรียกว่า เหง้า เจริญเติบโต โดยแตกหน่อเป็นกอคล้ายกล้วย ใบมีขนาดใหญ่สีเขียวโคนใบและปลายใบรีแหลม ขอบใบเรียบ กลางใบเป็นเส้นนูนเห็นชัด ใบมีก้านใบยาวเป็นกาบใบหุ้มลำต้นซ้อนสลับกัน ออกดอกเป็นช่อตรงส่วนยอดของลำต้น ช่อดอกยาวประมาณ 15–20 เซนติเมตร ประกอบด้วยดอก 8–10 ดอก และมีกลีบดอกบางนิ่ม ขนาดของดอกและสีสันแตกต่างกันไปตามชนิดพันธุ์
การขยายพันธุ์
การเพาะเมล็ด, แยกหน่อ
สภาพที่เหมาะสม
ดินร่วนซุย แสงแดดจัดกลางแจ้ง
ถิ่นกำเนิด
ประเทศอินเดีย

ดอกไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง